Væk fra denne side
Krisecenteret LivaShelter søger en socialpædagog med efter- og videreuddannelse med erfaring og viden om udsatte familier

Krisecenteret LivaShelter søger en socialpædagog med efter- og videreuddannelse med erfaring og viden om udsatte familier

8. september 2023
Liva er en højt specialiseret organisation med solid viden og veldokumenteret praksis indenfor et bredt spekter af opgaver fx vold og andre alvorlige kriser. Med afsæt i velafprøvede metoder arbejder Liva med konsekvenser af partnervold og vold i andre nære relationer. Vi arbejder med senfølger af sexsalg, incest og seksuelle overgreb, ligesom vores medarbejderes centrale kompetencer også inkluderer vilje til at give mestringsstrategier og fællesskab videre.

LivaShelter er et krisecenter for kvinder med dansk og udenlandsk baggrund, der har været udsat for vold jf. SEL §109. Der er plads til 22 kvinder og medfølgende børn.

Dine opgaver bliver blandt andet at:

 • Arbejde som socialpædagog med fokus på familier ud fra LivaShelters værdigrundlag og metoder
 • Være en tillidsfuld voksen for børn, der bor på krisecentret med deres mødre
 • Tilrettelægge aktiviteter, der tilgodeser familiens udvikling, læring og trivsel
 • Samarbejde med andre faggrupper både intern og ekstern
 • Samarbejde med børnenes forældre
 • Støtte forældrene i deres forældrerolle under og efter krisecenterophold
 • Hjælpe socialrådgiverne med at udfærdige udtalelser og underretninger til myndigheder

Om dig:

 • Har mindst 8 års erfaring som socialpædagog på familieområdet
 • Har relevant efter-og/eller videreuddannelse
 • Kan arbejde struktureret og er god til at holde overblikket i en dynamisk hverdag
 • Kan samarbejde i teams og med fleksible arbejdstider – herunder at have to aftenvagter om ugen samt weekendvagt hver 6-8 uge
 • Vi forventer, at du har erfaringer med udsatte familier i krise og/eller psykisk sårbare grupper
 • Har gode skriftlige og mundtlige kommunikationsevner
 • Er empatisk, nysgerrig og ønsker at arbejde under vores metoder og retningslinjer
 • Er god til at lytte og kommunikere
 • Er bevidst om traume-bevidst tilgang

Vi tilbyder
Vi tilbyder et job i en mangfoldig NGO, indgående introduktion til jobbet samt relevant efteruddannelse og supervision. Som organisation er vi forpligtet til at tilbyde uddannelse, hvorfor vi anser at alle medarbejdere deltager i tilbudte kompetenceudvikling og supervision.

Vi er en røgfri arbejdsplads med en god frokost- og pensionsordning.

Der er tale om en fuldtidsstilling.

Vi har ikke en overenskomst, dog vi følger KL og Dansk Erhvervs retningslinjer til at indplacere medarbejderne i lønrammen.

Ansøgning
Din ansøgning vedlagt CV, eksamensbeviser samt relevante referencepersoner sendes til mailadressen job@livarehab.dk Ansøgningen mærkes ”Socialpædagog KC”.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås hos Souschef og faglig leder Sandra Albrecht på telefon 31674974.

Vi ønsker, at medarbejdersammensætningen afspejler det omgivende samfund. Derfor opfordres alle interesserede – uanset etnisk tilhørsforhold, religion, køn eller alder – til at søge stillingen.

Tiltrædelsesdato: 1. december 2023.

Ansøgningsfristen er den 29. september 2023.
Første jobsamtale finder sted i uge 40 og anden samtale afholdes i uge 41.

Værdigrundlag

Liva har et klart værdigrundlag, der bl.a. bygger på feministisk etik og er aktiv medspiller til at sætte dagsordenen i dansk socialpolitik.

Vi tilbyder en helhedsorienteret og individuelt tilrettelagt indsats til mennesker med følger og skader af vold, sexsalg og seksuelle overgreb. Vi fokuserer på mennesker, der behøver støtte til rehabilitering og til at overkomme et familie- og arbejdsliv. Vi arbejder ud fra en overbevisning om at vold og sexsalg skader, og at den bedste metode til at sikre en succesfuld rehabilitering er at støtte den enkelte deltager til at blive hovedaktør i eget liv.

Vi tilbyder vores målgruppe rådgivning, individuel-/gruppebehandling, undervisning, beskæftigelsesfremmende tilbud, ressourceforløb, økonomisk rådgivning, midlertidigt botilbud under servicelovens § 109 og meget mere.

Du kan læse mere om os og vores værdier her: www.livarehab.dk og www.livashelter.dk

Relaterede nyheder

Rådgivning og forløb

Rådgivning

Ring på telefon: 88 44 20 00 eller skriv til henvendelse@livarehab.dk for anonym rådgivning

Forløb

Kontakt os via e-mail henvendelse@livarehab.dk eller ring til vores hovednummer på tlf. 88 44 20 00

Støt os