Afdelinger

Afdelinger

Liva driver tre rehabiliteringscentre i henholdsvis hovedstaden, sydsjælland og i midtjylland. Herudover driver vi krisecenteret LivasShelter samt det socioøkonimiske designprojekt LivaCreation

Vores adresse er

LivaRehab -Hovedstaden
Lergravsvej 63, 3. sal
2300 København S

LivaRehab- Midtjylland
Sønder Allé 6, 2. sal
8000, Aarhus

LivaRehab- Sydsjælland
Algade 104
Vordingborg

Centrene drives af et professionelt personale – både lønnede og frivillige – og finansieres via offentlige puljer, private donationer og medlemsbidrag. Personalet består af socialrådgivere, socialpædagoger, psykolog, psykiater, akademiske medarbejdere, omsorgsmedarbejdere, designere med flere.

Rådgivning og forløb

Rådgivning Ring på telefon: 53 71 61 06 eller skriv til frivillighed@livarehab.dk for anonym rådgivning

Forløb rådgivningchef Elisabeth Nørgård Andreasen på telefon 5371 6101 eller email ena@livarehab.dk

Kontakt LivaCreation

Skriv en mail til kth@livarehab.dk

Presse

Ring på telefon 5371 6105 eller skriv til: kommunikation@livarehab.dk

Støt os