En anerkendende tilgang ser vi som grundbetingelsen for overhovedet at få Liva deltagerne i tale, og for at de kan opnå et ejerskab til de forløb, der sættes i værk. Ligeledes vil den anerkendende tilgang i mødet med det andet menneske være afgørende for at eliminere eller reducere noget af den modstand, som mange deltagere nærer mod det offentlige system.

Vores brug af begrebet anerkendelse tager afsæt i den tyske filosof Axel Honneth. Kort sagt indbefatter anerkendelse at mennesket skal have opfyldt tre grundlæggende forhold for at føle sig anerkendt; kærlighed (en følelse og kropsbaseret anerkendelse), retlig (en respekt for borgernes rettigheder i praksis) og social værdsættelse (anerkendelse af at en person besidder visse evner der har værdi. Det kan oversættes således, at såfremt man ikke får opfyldt disse former for anerkendelse, vil der opstå disrespekt eller krænkelser, som vil nedbryde den enkeltes personlige identitet.

En af hovedpointerne ved Honneths teori om anerkendelse, og som er centralt for LivaRehabs anerkendende arbejde er, den enkelte deltager ikke må blive usynlig for medarbejderne. Det vil sige, at der i LivaRehab bliver arbejdet meget med at se den enkelte deltager selvstændigt, og anerkende den enkeltes unikke personlighed, problematikker og behov for hjælp.

Empowerment

Vi praktiserer et miljø, som er fordomsfrit og solidarisk. Empowerment betyder for os støtte til at blive hovedaktør i eget liv. Den britiske socialarbejder og teoretiker. Malcolm Payne definerer det således:

”Empowerment søger at hjælpe klienter med at opnå handlekraft og beslutningsmagt over deres egne liv ved at reducere konsekvenserne af sociale eller personlige forhindringer for at udøve magt, øge klienternes handlekapacitet og selvtillid til at udøve magt og overføre magt”