Familiebehandling

For forældre, som har følgevirkninger af vold, tidlige overgreb og/eller prostitution og hvor dette har negativ indflydelse på forældreskabet.

Forløbet tilrettelægges individuelt ud fra LivaRehabs eksisterende tilbud, dog med øget fokus på forældreskabet. Behandlingsplanen tilrettelægges med udgangspunkt i den enkelte families problemer og ressourcer. Der arbejdes med den forældre, som har følgevirkninger af vold, tidlige overgreb og/eller prostitution, hvor dette har negativ indflydelse på forældreskabet.

Der er mulighed for forløb hos psykiater, psykolog, socialrådgiver, fysiske aktiviteter samt forløb i LivaCreation.

Lovgrundlag: Lov om Social Service.
Varighed: 6 måneder med mulighed for forlængelse.
Ugentligt timetal: Antallet af timer fastlægges løbende i takt med borgerens udvikling og familiens behov.
Prs: Efter arbejdets omfang og aftale
Transport: Dækkes af borgerens kommune.

EKSEMPLER PÅ MÅL

■ Styrke forældreskabet med henblik på, at familien kan forblive samlet.
■ Støtte forældrene at lære sig nye handlemuligheder.
■ Styrke forældrene i skabe en forudsigelige strukturer i hverdagen.
■ Styrke forælderens selvværd og evne til at mærke egne grænser.

Visitation foretages af LivaRehabs socialfaglige koordinator i Hovedstaden, Midtjylland og i Sydsjælland.

Kontakt 80 44 20 00 og spørg efter en teamkoordinator