Blank 1600 x 250.jpg(3)

LivaRehab er godkendt VISO-leverandør

LivaRehab har siden 2018 været VISO-leverandør for Socialstyrelsen på delområdet vold i nære relationer. Vi er landets eneste godkendte leverandør på området. Hvis man som borger eller fagperson vil søge om et VISO-forløb, skal man søge direkte ved VISO. Se faktaboks her på siden.

 

Hos LivaRehab har vi flere godkendte VISO-specialister. At udføre rådgivning og udredning på vegne af VISO forudsætter et højt vidensniveau om komplekse problemstillinger hos den pågældende målgruppe. Som VISO-leverandør på delområdet vold i nære relationer har vi specialiseret viden om og stor erfaring med denne målgruppe.

 

Et VISO-forløb består af specialrådgivning og kan ud over specialrådgivning også bestå af en udredning af borgeren. En udredning forudsætter dog, at det er en kommunal myndighedsperson der har henvendt sig til VISO. Et VISO-forløb foregår lokalt, hvor borgeren bor.

 

Vold kommer til udtryk i mange former, herunder fysisk, psykisk, seksuel og økonomisk vold. Social kontrol er ligeledes en del af voldsbegrebet. Vold kan typisk også være en del af andre problemstillinger – det kan være seksuelle overgreb i barndommen eller voksenlivet, skadevirkninger af salg eller bytte af sex, et liv i udsathed mv. Disse områder hører under LivaRehab’s generelle målgruppe og vil derfor også kunne indgå i den samlede specialrådgivning og udredning. 

 

Ønskes yderligere information om LivaRehab og VISO, kontakt da Liva via email livarehab@livarehab.dk eller ring til vores hovednr. på tlf. 88 44 20 00

VISO står for den Nationale Viden- og Specialrådgivnings Organisation og er en del af Socialstyrelsen, som hører under Social- og Ældreministeriet. 

 

VISO’s landsdækkende rådgivning er gratis og foregår lokalt hos dem, opgaven handler om. 

 

Du kan kontakte VISO’s centrale enhed og få en uforpligtende samtale med 

en af deres konsulenter på 

telefon 72 42 40 00

 

På VISO’s hjemmeside ligger der henvendelsesskemaer som skal bruges til indsendelse 

af en sag til VISO.

Læs mere her