Liva er godkendt som VISO-leverandør på delområdet vold i nære relationer.

Opgaven for VISO består af specialrådgivning og udredning i de mest komplicerede og specialiserede sager inden for vores felt. I VISO-sager foregår arbejdet altid lokalt hos dem, opgaven handler om.  

VISO er den nationale Viden- og Specialrådgivnings Organisation, som hører hjemme under Socialministeriet. VISO’s rådgivning er gratis og landsdækkende. Den skal bidrage til, at den specialiserede viden kommer til gavn dér, hvor behovet er.

VISO kan blandt andet medvirke til at give en bedre forståelse af de problemstillinger, der kendetegner situationen for en person, der er været udsat for vold i nære relationer.

Yderligere information om VISO kan ses fås her:  Rådgivningschef Elisabeth Nørgård Andreasen via e-mail ena@livarehab.dk eller ring til vores hovednummer på tlf. 88 44 20 00