Den tværfaglige indsats i LivaRehab består i, at forløbet er sammensat af en bred sammensætning af fagpersoner – såsom socialarbejdere, psykolog, læge, jobkonsulent, bevægelsesvejleder, pædagogiske medarbejdere – der komplementerer hinandens arbejde, så deltagerne ikke skal rundt mellem forskellige instanser.

Den tværsektorielle indsats er vigtig i arbejdet med en målgruppe, der kan være præget af et kaotisk liv med mange forskellige problematikker, behandlere i forskellige regi og skiftende sagsbehandlere mv. Det giver mere kaos for den enkelte, såfremt samarbejdspartnere ikke inddrager hinanden.