Ressourceforløb hos LivaRehab

Forløbet tilrettelægges individuelt og helhedsorienteret i samarbejde med den enkelte borger og jobcenter. Det kan indeholde en kombination af socialrådgivning, gruppeforløb, samtaler med psykolog og psykiater, fysiske aktiviteter og et forløb i LivaRehabs socialøkonomiske virksomhed.

Forløbet tilrettelægges individuelt og helhedsorienteret i samarbejde med den enkelte borger og jobcenter. Det kan indeholde en kombination af socialrådgivning, gruppeforløb, samtaler med psykolog og psykiater, fysiske aktiviteter og et forløb i LivaRehabs socialøkonomiske virksomhed. Forløbet koordineres med fokus på helhed og progression. Det skal give borgerne mod på – og kompetencer til – at ændre deres livssituation, udvikle arbejdsevnen, arbejdsviljen samt evnen til at indgå i relationer, så borgeren kan skabe mere stabilitet.

Lovgrundlag:  Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats.
Kapacitet: LivaRehab optager løbende borgere.
Varighed: Forløbet tilrettelægges efter borgerens aktuelle situation og behov.
Ugentligt timetal: Fastlægges efter aftale med jobcentret og borgeren.
Pris: Efter arbejdets omfang og aftale
Transport: Dækkes jævnfør Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats.

EKSEMPLER PÅ MÅL

■ Afklaring i forhold til arbejdsmarkedet.
■ Afdække arbejdsevne, beskæftigelsesmål og praktikmål.
■ Styrke selvtillid og tro på en fremtid på arbejdsmarkedet.
■ Opnå en positiv psykisk og social udvikling.
■ Fremme evnen til at indgå i relationer og undgå isolation.

Visitation foretages af LivaRehabs socialfaglige koordinator.

 

Rådgivning og forløb

Rådgivning 

Ring til vores hovednummer på tlf. 88 44 20 00 mellem klokken 9 og 15 på hverdage eller skriv til henvendelse@livarehab.dk 

Forløb

Kontakt os via e-mail henvendelse@livarehab.dk eller ring til vores hovednummer på tlf. 88 44 20 00

Kontakt LivaCreation

Skriv en mail til livarehab@livarehab.dk

Presse

Ring til vores hovednummer på tlf. 88 44 20 00 eller