Mentorordning hos LivaRehab

Mentor støtter og vejleder borgeren til at mestre faglig udfordring samt støtter borgeren i at blive socialt, fysisk og psykisk rustet til at påbegynde/fastholde beskæftigelse eller uddannelse.

Mentor støtter og vejleder borgeren til at mestre faglig udfordring samt støtter borgeren i at blive socialt, fysisk og psykisk rustet til at påbegynde/fastholde beskæftigelse eller uddannelse. En mentor kan ligeledes yde støtte i forhold til kontakt med jobcenter, andre sociale tilbud, bolig, netværk, økonomi samt til at opnå struktur i hverdagen.

Lovgrundlag: Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats.

Kapacitet: LivaRehab optager løbende borgere.
Varighed: 6 måneder med mulighed for forlængelse.
Ugentligt timetal: Fastlægges efter aftale med jobcentret og borgeren.
Pris: Efter arbejdets omfang og aftale

Visitation foretages af LivaRehabs socialfaglige koordinator i Hovedstaden, midtjylland og i Sydsjælland.

Kontakt 88 44 20 00

Transport: Dækkes jævnfør Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats.

 EKSEMPLER PÅ MÅL

■ Fremme livskvalitet og sikre støtte til gennemførelse af eksempelvis virksomhedspraktik.
■ Skabe stabilitet, så borgeren kan deltage i tilbud og på længere sigt indgå i
arbejde eller uddannelse.
■ Opnå en positiv psykisk og social udvikling.
■ Fremme evnen til at kunne indgå i relationer og undgå isolation.

Visitation foretages af LivaRehabs socialfaglige koordinator i Hovedstaden, Midtjylland og i Sydsjælland

Kontakt på e-mail: livarehab@livarehab.dk eller telefon: 88 44 20 00

 

Rådgivning og forløb

Rådgivning 

Ring til vores hovednummer på tlf. 88 44 20 00 mellem klokken 9 og klokken 15 på hverdage eller skriv til frivillighed@livarehab.dk for anonym rådgivning

Forløb

Kontakt os via e-mail livarehab@livarehab.dk eller ring til vores hovednummer på tlf. 88 44 20 00

Kontakt LivaCreation

Skriv en mail til info@livacreation.dk

Presse

Ring til vores hovednummer på tlf. 88 44 20 00 eller