Bestyrelsen

Medlemmerne i Liva vælger hvert år, på generalforsamlingen, foreningens bestyrelse. Bestyrelsen er foreningens øverste myndighed. 

Medlemmer af bestyrelsen:

Trine Hørdum Grünberger, forperson 

Ulla Lykke Koch, næstforperson

Rikke Katrine Rose Larsen 

Linda Margrethe Luckow 

Jan Lindberg Husum

Christian Jesper Brandt Pedersen

Henriette Varming, medarbejdervalgt

- I 2021 har bestyrelsen styrket organisationens faglighed ved at certificere medarbejdere med en socialfaglig baggrund i risikovurdering. Endvidere har 19 ansatte gennemført en specialudviklet diplomuddannelse, hvilket har styrket organisationens fælles værdigrundlag og metodeanvendelse. 

Vi er stolte af at være VISO-godkendt på området vold i nære relationer, så kan tilbyde specialrådgivning og udredning i de mest komplicerede specialsager. Vi er også stolte af at være skrevet ind i Social- og Ældreministeriets Handlingsplan til styrket indsats til voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen og ungdommen. Og, det er også med stor glæde, at vi endelig åbner et nyt krisecenter for unge i Jylland. 

Vi er nået et godt stykke videre, vi har fortsat et stort arbejde foran os, så vi beholder arbejdstøjet på og sætter alle kræfter ind på at sikre, at udsatte mennesker med komplekse problemer ikke føler sig afvist, når de søger hjælp hos regioner, kommuner og organisationer over hele landet.

Trine Hørdum Grünberger