Bestyrelsen

Hvert år på generalforsamlingen vælger Livas medlemmer foreningens bestyrelsen. Bestyrelsen er foreningens øverste myndighed.

Medlemmer af bestyrelsen:

Ulla Lykke Koch

Cathrine Grage

Christian Jesper Brandt Pedersen

Julie H., medarbejdervalgt

For henvendelser kontakt livarehab@livarehab.dk.