Væk fra denne side
Erfaren og engageret afdelingschef søges til krisecenter i Hovedstaden med tilhørende ambulant behandlingstilbud

Erfaren og engageret afdelingschef søges til krisecenter i Hovedstaden med tilhørende ambulant behandlingstilbud

14. december 2023
Har du ledelseserfaring fra døgninstitution og kendskab til behandlingstilbud for socialt udsatte? Så er jobbet som afdelingschef af vores krisecenter, LivaShelter, i Hovedstaden (SEL §109) måske noget for dig.

Liva er en specialiseret organisation, der arbejder med afsæt i velafprøvede metoder. Ud fra en solid viden arbejder vi med mennesker med senfølger af sexsalg, incest og seksuelle overgreb, samt tilbyder krisecenterophold til voldsramte kvinder.

Vi søger en afdelingschef, der skal være ansvarlig for driften af vores krisecenter i Hovedstaden med plads til 22 voldsudsatte kvinder og deres evt. medbragte børn.

Eksempler på dine arbejdsopgaver vil være, at:

 • Være faglig- og personaleleder for socialrådgivere, psykologer og pædagogiske medarbejdere, både i vores ambulante tilbud og i krisecentret
 • Samarbejde med ledelse, souschef og medarbejdere og implementere det faglige indhold, kvaliteten og økonomien i tilbuddet
 • Afholde og følge op på individuelle medarbejdersamtaler
 • I samarbejde med økonomi- og administrationschef og afdelingens souschef udvikler et bæredygtigt forretningskoncept som et takstfinansieret tilbud og markedsfører Livas tilbud.
 • Være ledelsens arbejdsmiljørepræsentant og støtte op om og udvikle det gode arbejdsmiljø, så brugerrettet opgaver kan løses med både stolthed og ydmyghed
 • Kunne tale med vores brugere, der er i krise
 • Håndtere konflikter hurtigst muligt
 • Håndtere praktiske, økonomisk og administrative opgaver, fx at stå for en sammenhængende vagtplan i det døgnbemandede krisecenter. Du kan indgå i vagtplan/bagvagtplan, når du vurderer, at der er behov
 • præsentere Livashelter Hovedstaden i paraplyorganisationer, som fx LOKK

Vi forestiller os, at du:

 • Har dokumenteret erfaring som leder fra døgninstitution/civilsamfundsorganisation/behandlingssted, hvor du er vant til at have veluddannede, tværfaglige medarbejdere og ledere
 • Har erfaring som personaleleder
 • Har kendskab til socialt udsatte menneskers vilkår
 • Har relevant uddannelse – fx som socialrådgiver med kandidatgrad eller psykolog, eller at du har en samfundsvidenskabelig uddannelse på kandidatniveau
 • Har lederuddannelse
 • Har god forståelse for og erfaring med IT, økonomi og dokumentation af resultater i socialt arbejde
 • Kan sætte dig ind i og implementere styrings- og dokumentationssystemer
 • Har kendskab til Serviceloven §109 samt almindelige personaleregler og HR
 • Kan bruge IT og digitale værktøjer i sit arbejde

Vi lægger vægt på, at du:

 • Er nærværende, og kan skabe tillid og motivation
 • Har gode og klare kommunikationsevner, og at du er tydelig i din lederstil
 • Kan træffe de nødvendige beslutninger og har gennemslagskraft
 • Kan skabe og udnytte det nødvendige handlerum
 • Følger op på både dine og medarbejdernes opgaver

Praktisk information:

 • Stillingen er fast og uden øvre arbejdstid
 • Tiltrædelse den 1. marts 2024 eller efter aftale
 • Løn efter kvalifikationer. Liva har ikke overenskomst, men vi har vores egen personalepolitik, der ligger tæt op ad vejledende overenskomster mellem Dansk Erhverv og relevante organisationer
 • Din ansøgning vedlagt CV, eksamensbeviser samt relevante referencer sendes i en samlet pdf-fil til job@livarehab.dk. Skriv ”Afdelingschef” i emnefeltet.
 • Ansøgningsfrist er mandag den 15. januar 2024 kl. 12.00
 • Ansættelsessamtaler afholdes i uge 3 og 4 i København

Vi tilbyder et meningsfuldt job i en mangfoldig NGO, hvor du bliver en del af et arbejdsfællesskab med ca. 20 fastansatte, hvoraf den ene er en erfaren souschef for LivaShelter, 6 tilknyttede afløsere og vikarer og en gruppe af frivillige.

Vi tilbyder relevante efteruddannelser, fx i Livas metoder og traumabevidst tilgang i vores arbejde, og supervision samt grundig introduktion/onboarding, overdragelse af opgaver og kontakter fra direktøren og andre relevante medarbejdere.

Vi har både en god frokostordning og pensionsordning.

Ved spørgsmål til stillingen kan du kontakte direktør Flora Ghosh på 53 71 6100 eller på flora@livarehab.dk

Vi ser mangfoldighed som en ressource og opfordrer alle uanset køn, alder, race, religion eller etnisk baggrund til at søge job hos os.

Om Foreningen Liva og LivaPeople:

Liva er en almennyttig forening med et sygdomsbekæmpende, socialt og velgørende formål, der støtter dem, der har skader efter sexsalg og senfølger af incest, vold, seksuelle overgreb og udnyttelse af anden art. Vi er godkendt som socialøkonomisk virksomhed og driver to behandlings- og rehabiliteringscentre; LivaRehab, designvirksomheden, LivaCreation, og to krisecentre, LivaShelter, i hhv. Midtjylland og Hovedstaden.

Liva arbejder med en sammensat finansiering, som indeholder offentlige puljer, takstfinansiering og indsamlede midler. Liva er en aktiv medspiller i dansk socialpolitik og har et klart værdigrundlag, der bl.a. bygger på at skabe bedre vilkår for undertrykte grupper, herunder voldsudsatte kvinder og deres børn.

Liva har efter 14 år besluttet at overdrage alle sine aktiviteter til Fonden LivaPeople S/I. Fonden er stiftet af foreningen til at styrke organisationen som en bæredygtig virksomhed til gavn for socialt udsatte. Alle medarbejdere bliver overdraget til Fonden med deres nuværende ansættelsesvilkår.

Fondens virke er at skabe og udvikle rammerne for et helhedsorienteret arbejde med og for brugerne. Fonden ledes af en bestyrelse bestående af 3-7 kompetente medlemmer.

Du kan læse mere om os på www.livarehab.dk og www.livashelter.dk

Relaterede nyheder

Rådgivning og forløb

Rådgivning

Ring på telefon: 88 44 20 00 eller skriv til henvendelse@livarehab.dk for anonym rådgivning

Forløb

Kontakt os via e-mail henvendelse@livarehab.dk eller ring til vores hovednummer på tlf. 88 44 20 00

Støt os