Forløb og ydelser

Vi tilbyder

LivaRehab tilbyder individuelt tilrettelagte forløb og en helhedsorienteret indsats i samarbejde med den enkelte deltager og med jobcenter/kommune. Her kan du læse mere om LivaRehabs forskellige tilbud.

LivaRehab er et rehabiliteringstilbud, der tilbyder en helhedsorienteret og individuelt tilrettelagt indsats til mennesker med følger af skader fra prostitution, vold og seksuelle overgreb. Vi fokuserer på personer, der på grund af prostitutionsskader eller vold af seksuel karakter behøver støtte til rehabilitering og til at overkomme et familie- og arbejdsliv. LivaRehab har et særligt fokus på udsatte kvinder med børn. Vi er et tilbud for både mænd, kvinder og transpersoner, men en stor del af dem, der henvender sig, er kvinder mellem 18 og 65 år med dansk, sydøstasiatisk, østeuropæisk, mellemøstlig og afrikansk baggrund. I en årrække har vi ligeledes gennemført særlige forløb for grønlandske kvinder.

Rådgivning og forløb

Rådgivning

Ring på telefon: 88 44 20 00 eller skriv til henvendelse@livarehab.dk for anonym rådgivning

Forløb

Kontakt os via e-mail henvendelse@livarehab.dk eller ring til vores hovednummer på tlf. 88 44 20 00

Støt os