Forløb og ydelser

Vi tilbyder

LivaRehab tilbyder individuelt tilrettelagte forløb og en helhedsorienteret indsats i samarbejde med den enkelte deltager og med jobcenter/kommune. Her kan du læse mere om LivaRehabs forskellige tilbud.

LivaRehab er et rehabiliteringstilbud, der tilbyder en helhedsorienteret og individuelt tilrettelagt indsats til mennesker med følger af skader fra prostitution, vold og seksuelle overgreb. Vi fokuserer på personer, der på grund af prostitutionsskader eller vold af seksuel karakter behøver støtte til rehabilitering og til at overkomme et familie- og arbejdsliv. LivaRehab har et særligt fokus på udsatte kvinder med børn. Vi er et tilbud for både mænd, kvinder og transpersoner, men en stor del af dem, der henvender sig, er kvinder mellem 18 og 65 år med dansk, sydøstasiatisk, østeuropæisk, mellemøstlig og afrikansk baggrund. I en årrække har vi ligeledes gennemført særlige forløb for grønlandske kvinder.

Vi lytter og giver anonym og uforpligtigende rådgivning til personer med erfaringer inden for prostitution og gråzoneprostitution, samt personer, der har været udsat for incest, vold eller seksuelle overgreb.
For forældre, som har følgevirkninger af vold, tidlige overgreb og/eller prostitution og hvor dette har negativ indflydelse på forældreskabet.
Mentor støtter og vejleder borgeren til at mestre faglig udfordring samt støtter borgeren i at blive socialt, fysisk og psykisk rustet til at påbegynde/fastholde beskæftigelse eller uddannelse.
Forløbet tilrettelægges individuelt og helhedsorienteret i samarbejde med den enkelte borger og jobcenter. Det kan indeholde en kombination af socialrådgivning, gruppeforløb, samtaler med psykolog og psykiater, fysiske aktiviteter og et forløb i LivaRehabs socialøkonomiske virksomhed.
Der arbejdes med arbejdsidentitet og personlige kompetencer og styrker. Her fås der støtte og hjælp til at skrive sit CV, der laves en introduktion til diverse jobportaler, der arbejdes med borgerens ønsker, drømme og mål for fremtidig beskæftigelse.
NADA er en recovery-metode, hvor man ved en særlig form for øreakupunktur kan påvirke kroppen på en måde, der skal være med til at sænke eksempelvis stressniveau og angstsymptomer.
Slow flow yoga er et tilbud til deltagere og krisecenterbeboere, der udover at skabe ro i en ofte kaotisk hverdag også bidrager til at reducere stress og psykisk ubalance.
Sociale Måltider går ud på at skabe frivilligdrevne måltidsfællesskaber og samværsaktiviteter for personer med skadevirkninger efter prostitution, vold, incest og seksuelle overgreb. Dette skal bidrage til, at målgruppen skaber positive fællesskaber.

Rådgivning og forløb

Rådgivning Ring på telefon: 88 44 20 00 eller skriv til livarehab@livarehab.dk for anonym rådgivning

Forløb rådgivningchef Elisabeth Nørgård Andreasen på telefon 5371 6101 eller email ena@livarehab.dk

Støt os