Om os

LivaRehab er et rehabiliteringscenter for mennesker med skadevirkninger fra prostitution, vold og seksuelle overgreb.

Tidligere
Næste

Liva blev stiftet i 2009 af blandt andre Flora Ghosh, og er siden da vokset fra en lille forening med tre ansatte og et par hundrede kroner på kontoen til i dag et være et metodeudviklende landsdækkende organisation med to rehabiliteringscentre, to krisecentre og et designværksted. Liva er førende på sit felt inden for tværfaglig tilgang til rehabilitering, og er et af landets eneste VISO-godkendte aktør i forhold til vold i nære relationer.

Liva er det første nordiske rehabiliteringscenter, der behandler og rehabiliterer mennesker med sexsalgsskader, incestoverlevere, mennesker der er gået i stå på grund af seksuelle overgreb, kønsrelateret vold og undertrykkelse, og som har komplekse sammensatte psykosociale udfordringer, der gør, at de er langt uden for arbejdsmarkedet.

Vi går ind for den anerkendende tilgang og benytter fællesbetegnelsen ‘deltagere’ om de mennesker, der benytter sig af vores tilbud.

Livas formål: Vores formål er at tilbyde et tværfagligt behandlings- og rehabiliteringstilbud til udsatte mennesker, så de kan komme videre med værdighed. Det gør vi gennem individuelt skræddersyede forløb med udgangspunkt i den enkeltes ressourcer og behov. Derudover generer vi viden til metodeudvikling og forebyggelsesarbejde, samt udgiver rapporter og undersøgelser, der har til formål at skabe opmærksomhed og vidensdeling.

Livas målgruppe: Vi henvender os primært til mennesker med sexsalgsskader, senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen, følger efter fysisk, psykisk eller fra seksuel vold. Det kan både være nyligt opståede skader og flere år gamle traumer, vi behandler.

Tavshedspligt: Alle Livas medarbejdere har udvidet tavshedspligt, og vi gør, hvad vi kan for at dem, der henvender sig, og vores deltagere føler sig hørte, trygge og støttede.

Hvad lever Liva af?: Livas virke finansieres dels af kommunalt betalte forløb, af bevillinger fra diverse puljer fra såvel kommuner som socialstyrelse. Derudover har vi en række projekter i samarbejde med større fonde.

Rådgivning og forløb

Rådgivning

Ring på telefon: 88 44 20 00 eller skriv til henvendelse@livarehab.dk for anonym rådgivning

Forløb

Kontakt os via e-mail henvendelse@livarehab.dk eller ring til vores hovednummer på tlf. 88 44 20 00

Støt os