Væk fra denne side
Sociale måltider

Sociale måltider

Sociale Måltider går ud på at skabe frivilligdrevne måltidsfællesskaber og samværsaktiviteter for personer med skadevirkninger efter prostitution, vold, incest og seksuelle overgreb. Dette skal bidrage til, at målgruppen skaber positive fællesskaber.

I projektet vil frivillige og deltagere planlægge, forberede og spise aftensmad sammen. Samtidigt bliver deltagerne tilbudt samtaler og praktisk hjælp til at få hverdagen til at fungere, fx lektiehjælp, hjælp til at skrive ansøgninger og økonomisk rådgivning mv.

Tilbuddet er åbent for alle, der har erfaringer med vold, krænkelser eller prostitution, ikke kun nuværende og tidligere forløbsdeltagere i LivaRehab.

Måltidfællesskabet vil blive drevet af frivillige, der får fri mulighed for at tage ejerskab over planlægningen og arrangementerne. De frivillige skal være med til at skabe det positive sociale samvær.

Kontakt frivilligkoordinator Maja Albrechtsen på telefon 53 71 61 08 for yderligere info.

Rådgivning og forløb

Rådgivning

Ring på telefon: 88 44 20 00 eller skriv til henvendelse@livarehab.dk for anonym rådgivning

Forløb

Kontakt os via e-mail henvendelse@livarehab.dk eller ring til vores hovednummer på tlf. 88 44 20 00

Støt os