VIRKSOMHEDSPRAKTIKFORLØB OG »SNUSEPRAKTIK« PÅ LIVACREATION

LivaCreation drives af en designer, og produktionen varetages af LivaRehabs borgere som et led i opkvalificerings-, praktik- og jobprøvningsforløb.

LivaCreation er en autorisret socialøkonomisk designvirksomhed, der løbende producerer interiørprodukter. LivaCreation drives af en designer, og produktionen varetages af LivaRehabs borgere som et led i opkvalificerings-, praktik- og jobprøvningsforløb. For eksempel afprøves her i design, syning, produktion, bogføring, lagerarbejde og marketing.

Der er også mulighed for etablering af eksterne praktikker.

 

Lovgrundlag: §§ 42 og 42a i Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats.

Kapacitet: LivaRehab optager løbende borgere.

Varighed: 3 måneder med mulighed for forlængelse.

Ugentligt timetal: Fastlægges efter aftale med jobcentret og borgeren.

Transport: Dækkes jævnfør Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats.

 

EKSEMPLER PÅ MÅL

■ Afklaring af beskæftigelsesmål, opkvalificering af faglige- og sociale kompetencer.

■ Afprøvning i virksomhedspraktik eller »snusepraktik« som led i en uddannelsesrettet indsats.

■ Etablering af stabilitet i hverdagen og styrkelse af evnen til at kunne indgå i relationer.

■ Styrke modet til at afprøve beskæftigelsesrettede indsatser.

 

 

Visitation foretages af LivaRehabs socialfaglige koordinator.

Kontakt på e-mail: Social1@livarehab.dk eller Telefon: 5369 6107.