LivaCreation er en autorisret socialøkonomisk designvirksomhed, der løbende producerer interiørprodukter. LivaCreation drives af en designer, og produktionen varetages af LivaRehabs borgere som et led i opkvalificerings-, praktik- og jobprøvningsforløb. For eksempel afprøves her i design, syning, produktion, bogføring, lagerarbejde og marketing.

Der er også mulighed for etablering af eksterne praktikker.

Kontakt 88 44 20 00 for at deltage i din nærmeste LivaCreation

EKSEMPLER PÅ MÅL

■ Afklaring af beskæftigelsesmål, opkvalificering af faglige- og sociale kompetencer.
■ Afprøvning i virksomhedspraktik eller »snusepraktik« som led i en uddannelsesrettet indsats.
■ Etablering af stabilitet i hverdagen og styrkelse af evnen til at kunne indgå i relationer.
■ Styrke modet til at afprøve beskæftigelsesrettede indsatser.

Visitation foretages af LivaRehabs socialfaglige koordinator på det center, der er tættere på dig

Kontakt på e-mail: livarehab@livarehab.dk eller Telefon: 88 44 20 00