Der arbejdes med borgerens arbejdsidentitet og personlige kompetencer og styrker. Borgeren får støtte og hjælp til at skrive sit CV, der laves en introduktion til diverse jobportaler, der arbejdes med borgerens ønsker, drømme og mål for fremtidig beskæftigelse.

Opgaven: Borgeren får opdateret sit CV. Borgeren får indsigt og afprøver forskellige jobportaler. Borgeren får mulighed for at sidde og søge job efter eget ønske. Borgeren introduceres til jobcenterets hjemmeside og dets indhold. Der tales om fremtidige jobønsker og der introduceres til værktøjerne: uddannelsesguiden.dk, jobkompasset, studievælgeren m.fl.  Der udfærdiges progressionsrapport efter aftale.

EKSEMPLER PÅ MÅL

■ Borgeren udarbejder et opdateret CV.
■ Borgeren motiveres til at arbejde med indsigt i egne faglige og sociale kompetencer med henblik på at finde frem til evt. opkvalificering i forhold til borgerens ønske om uddannelse eller beskæftigelse.
■ Borgeren motiveres til at arbejde på, at finde frem til beskæftigelses- eller uddannelsesmål, hvis borgeren ikke allerede har et mål rettet mod uddannelse eller beskæftigelse.
■ Borgeren får gennem oplysning om arbejdsmarked, indsigt i egne faglige og sociale kompetencer, styrket egen selvværd, tillid og tro på en fremtid på arbejdsmarked.

Periode: 6 uger.
Pris: Efter aftale

Visitation foretages af LivaRehabs socialfaglige koordinator i Hovedstaden, Midtjylland og Sydsjælland

Kontakt på e-mail: livarehab@livarehab.dk eller Telefon: 88 44 20 00