SUNDHEDSFREMMENDE FORLØB

Målet er at give borgerne mod på og kompetencer til at ændre deres livssituation, udvikle deres sundhedstilstand samt arbejdsevne.

Forløbet tilrettelægges individuelt og helhedsorienteret i samarbejde med den enkelte borger og jobcentret. Forløbet har særligt fokus på sundhedsfremmende faktorer. Forløbet kan indeholde en kombination af fysiske aktiviteter, socialrådgivning, gruppeterapi, samtaler med psykolog, psykiater og et forløb i LivaRehabs socialøkonomiske virksomhed. Målet er at give borgerne mod på og kompetencer til, at ændre deres livssituation, udvikle deres sundhedstilstand samt arbejdsevne.

I arbejdet lægger vi vægt på KRAM faktorerne (Kost, Rygning, Alkohol og Motion).

 

Lovgrundlag: Den sundhedsfremmende indsats kan indgå i øvrige foranstaltninger i LivaRehab.

Kapacitet: LivaRehab optager løbende borgere.

Varighed: Forløbet tilrettelægges efter borgerens aktuelle situation og behov.

Ugentligt timetal: Fastlægges efter aftale med jobcentret og borgeren.

Transport: Dækkes jævnfør Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats.

 

EKSEMPLER PÅ MÅL

■ Motiverende samtaler med henblik på livsstilsforandring.

■ Støtte til at ophøre eller nedbringe forbrug af rusmidler.

■ Støtte til at begynde på motion.

■ Støtte til at indgå i sociale relationer og derved bryde social isolation.

 

Visitation foretages af LivaRehabs socialfaglige koordinator.

Kontakt på e-mail: social1@livarehab.dk eller telefon: 5369 6107.