RESSOURCEFORLØB HOS LIVAREHAB

Forløbet skal give borgerne mod på – og kompetencer til – at ændre deres livssituation, udvikle arbejdsevnen, arbejdsviljen samt evnen til at indgå i relationer, så borgeren kan skabe mere stabilitet.

Forløbet tilrettelægges individuelt og helhedsorienteret i samarbejde med den enkelte borger og jobcenter. Det kan indeholde en kombination af socialrådgivning, gruppeterapi, samtaler med psykolog og psykiater, fysiske aktiviteter og et forløb i LivaRehabs socialøkonomiske virksomhed. Forløbet koordineres med fokus på helhed og progression. Det skal give borgerne mod på – og kompetencer til – at ændre deres livssituation, udvikle arbejdsevnen, arbejdsviljen samt evnen til at indgå i relationer, så borgeren kan skabe mere stabilitet.

 

Lovgrundlag: § 68 i Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats.

Kapacitet: LivaRehab optager løbende borgere.

Varighed: Forløbet tilrettelægges efter borgerens aktuelle situation og behov.

Ugentligt timetal: Fastlægges efter aftale med jobcentret og borgeren.

Transport: Dækkes jævnfør Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats.

 

EKSEMPLER PÅ MÅL

■ Borgen afklares i forhold til arbejdsmarkedet.

■ Afdække arbejdsevne, beskæftigelsesmål og praktikmål.

■ Styrke borgernes selvtillid og tro på en fremtid på arbejdsmarkedet.

■ Opnå en positiv psykisk og social udvikling.

■ Fremme evnen til at indgå i relationer og undgå isolation.

 

Visitation foretages af LivaRehabs socialfaglige koordinator.

Kontakt på e-mail: social1@livarehab.dk eller telefon: 5369 6107.