MENTORORDNING HOS LIVAREHAB

Mentor hjælper og vejleder borgeren til, at mestre faglig udfordring samt støtter borgeren i at blive socialt, fysisk og psykisk rustet til at påbegynde/fastholde beskæftigelse eller uddannelse.

Mentor hjælper og vejleder borgeren til at mestre faglig udfordring samt støtter borgeren i at blive socialt, fysisk og psykisk rustet til at påbegynde/fastholde beskæftigelse eller uddannelse. En mentor kan ligeledes yde støtte i forhold til kontakt med jobcenter, andre sociale tilbud, bolig, netværk, økonomi samt til at opnå struktur i hverdagen.

 

Lovgrundlag: § 31b i Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats.

Kapacitet: LivaRehab optager løbende borgere.

Varighed: 6 måneder med mulighed for forlængelse.

Ugentligt timetal: Fastlægges efter aftale med jobcentret og borgeren.

Timepris: 500 kr. ekskl. moms.

Transport: Dækkes jævnfør Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats.

 

EKSEMPLER PÅ MÅL

■ Fremme livskvalitet og sikre støtte til gennemførelse af eksempelvis virksomhedspraktik.

■ Skabe stabilitet, så borgeren kan deltage i tilbud og på længere sigt indgå i 
    arbejde eller uddannelse.                                              

■ Opnå en positiv psykisk og social udvikling.

■ Fremme evnen til at kunne indgå i relationer og undgå isolation.

 

Visitation foretages af LivaRehabs socialfaglige koordinator.

Kontakt på e-mail: social1@livarehab.dk eller telefon: 5369 6107