FAMILIEBEHANDLING

For forældre, som har følgevirkninger af vold, tidlige overgreb og/eller prostitution og hvor dette har negativ indflydelse på forældreskabet.

Forløbet tilrettelægges individuelt ud fra LivaRehabs eksisterende tilbud, dog med øget fokus på forældreskabet. Behandlingsplanen tilrettelægges med udgangspunkt i den enkelte families problemer og ressourcer. Der arbejdes med den forældre, som har følgevirkninger af vold, tidlige overgreb og/eller prostitution, hvor dette har negativ indflydelse på forældreskabet.

Der er mulighed for forløb hos psykiater, psykolog, socialrådgiver, fysiske aktiviteter samt forløb i LivaCreation.

 

Lovgrundlag: § 52 stk. 3 nr. 3 i Lov om Social Service.

Varighed: 6 måneder med mulighed for forlængelse.

Ugentligt timetal: Antallet af timer fastlægges løbende i takt med borgerens udvikling og familiens behov.

Transport: Dækkes af borgerens kommune.

 

EKSEMPLER PÅ MÅL

■ Styrke forældreskabet med henblik på, at familien kan forblive samlet.

■ Støtte forældrene at lære sig nye handlemuligheder.

■ Styrke forældrene i skabe en forudsigelige strukturer i hverdagen.  

■ Styrke forælderens selvværd og evne til at mærke egne grænser.

 

 

Visitation foretages af LivaRehabs socialfaglige koordinator.

Kontakt på e-mail: social1@livarehab.dk eller telefon: 5369 6107.