VISO

LivaRehab udfører opgaver for Socialministeriets VISO-organisation i specialiserede og komplicerede sager inden for området: Vold i nære relationer.

Hvad er VISO

VISO er den nationale Viden- og Specialrådgivnings Organisation, som hører hjemme under Socialministeriet.

VISO’s rådgivning er gratis, landsdækkende og skal bidrage til, at den specialiserede viden kommer til gavn dér, hvor der er behov for den.

VISO kan bl.a. hjælpe til at give en bedre forståelse af de problemstillinger, der kendetegner situationen for en person med fx skadevirkninger af at have været udsat for vold i nære relationer.  

VISOs funktion er vejledende men kan hjælpe eksempelvis en kommune til at vælge den rette behandling af en person, der har været udsat for vold.

Henvisning til VISO

Al visitation til undersøgelse og rådgivning foregår gennem VISO’s centrale enhed, som er placeret i Odense. Den centrale enhed tager stilling til:

  • Om der er tale om en VISO-sag
  • Hvilke eksperter der i givet fald skal inddrages

Både borgere og kommunale sagsbehandlere kan kontakte VISO direkte for specialrådgivning.

LivaRehab kontaktes direkte af den centrale VISO-enhed med henblik på konkret udførelse af en VISO-opgave.

LivaRehabs arbejde for VISO

LivaRehabs opgaver for VISO består af specialrådgivning og udredning i komplicerede og specialiserede sager indenfor området: Vold i nære relationer.

I VISO-sager foregår arbejdet lokalt hos dem, som har stillet opgaven. Vi er således vant til at køre rundt til og navigere som specialistkonsulenter i institutioner, forvaltninger, på bosteder mv. i hele landet.