Yoga

Slow flow yoga er et tilbud til deltagere og krisecenterbeboere, der udover at skabe ro i en ofte kaotisk hverdag også bidrager til at reducere stress og psykisk ubalance.

Slow flow yoga er et tilbud til deltagere og krisecenterbeboere, der udover at skabe ro i en ofte kaotisk hverdag også bidrager til at reducere stress og psykisk ubalance. Undervisningen foretages af Livas socialfaglige konsulent, der udover sin socialfaglige ekspertise også er uddannet Hatha Yogalærer.