Frivillig i LivaRehab

Vil du være med til at gøre en forskel for personer med skadevirkninger af prostitution, incest og seksuel vold? Kan du afsætte 5 timer om måneden?

Så bliv en del af det frivillige team i LivaRehab. Sammen hjælper vi personer i og omkring prostitution med at skabe forandringer i deres liv og komme godt videre.

Vores frivillige er engagerede og brænder for sagen, så du er sikker på at blive en del af et motiverende fællesskab, hvor du samtidig får mulighed for at udvikle dig og sætte dine kompetencer i spil til stor gavn for vores målgruppe.

Nedenfor kan du læse om de muligheder, du har for at blive frivillig i LivaRehab. Hos LivaRehab kan du både være frivillig i København samt i Vordingborg.

Interesseret? Skriv til frivillighed@livarehab.dk og hør mere!

Anonym rådgivning

Et vigtigt element i LivaRehabs arbejde er den anonyme rådgivning. Personer, der er eller har været i prostitution eller som har været udsat for incest, vold og seksuelle overgreb, kan henvende sig til her, hvis de har spørgsmål til fx sociale tilbud eller hvad Livarehab kan tilbyde, men også hvis de har brug for en, der lytter. At rådgivningen ikke er uforpligtigende har stor betydning for den del af vores målgruppe, der ikke ellers henvender sig til de sociale tilbud.   

Som en del af vores anonyme rådgivning modtager du de henvendelser, LivaRehab får fra målgruppen. I den anonyme rådgivning vælger henvenderen selv, hvorvidt denne ønsker at være anonym.  
Som frivillig rådgiver er din vigtigste opgave at lytte til den, der henvender sig. Ud fra jeres samtale kan du derefter enten foreslå, at vedkommende lader sig kontakte angående et forløb i LivaRehab eller vejleder i, hvilke andre muligheder, der kunne være for netop denne person. Den anonyme rådgivning ligger hver tirsdag og onsdag fra 17-19. Dog er vi i gang med at udvide tilbuddet med to timer, så det kommer på sigt til at ligge fra 17-21, tirsdage og onsdage. 

Det der er vigtigst for os er, at vi har frivillige, der er empatiske, rummelige og som kan brænde for sagen. Resten sørger vi for gennem undervisning, oplæring samt løbende supervision.

Gældsrådgivning og legatsøgning

I LivaRehab oplever vi, at mange af vores deltagere har problemer med økonomien. Derfor vil du som frivillig kunne gøre en kæmpe forskel for den enkelte deltager ved fx at hjælpe deltageren med at lægge budget eller skrive legatansøgninger i samarbejde med deltageren.

De konkrete opgaver afhænger af, hvad den enkelte deltager har brug for. Det kan fx være budgetlægning, overblik over gæld og kreditorer, hjælp og støtte til at forhandle med kreditorer, legatsøgning eller søgning af enkeltydelser hos kommunen. Vi vil i høj grad bestræbe os på, at du som frivillig er tilknyttet en eller to deltagere gennem fx et gældrådgivningsforløb, sådan at I kan lære hinanden at kende og får skabt en tillidsrelation, når det kommer til deltagerens økonomi.    
Det giver samtidig en tidsmæssig fleksibilitet, da I indbyrdes kan aftale, hvornår det passer jer at mødes.  

Som frivillig gældsrådgiver og/eller legatsøger lægger vi vægt på, at du er empatisk og engagerer dig i opgaverne. Desuden er det en fordel, hvis du som gældsrådgiver har en grundlæggende forståelse for personlig økonomi (at du har prøvet at lægge et budget – fx dit eget), og at du som legatsøger har et forståeligt sprog.
Resten skal vi nok lære dig gennem undervisning og oplæring samt sørge for løbende supervision.

Aktivitetsfrivillig (både Vordingborg og København)

Vi har løbende arrangementer og events i LivaRehab, og vi vil gerne i fremtiden have endnu flere. Derfor leder vi efter aktivitetsfrivillige, der vil være med til at planlægge og gennemføre forskellige arrangementer og events.

Som aktivitetsfrivillig har du stor mulighed for selv at få indflydelse på arrangementerne i LivaRehab og næsten kun fantasien sætter grænser. Vores eneste krav er, at aktiviteterne enten er for vores deltagere (og frivillige) eller promoverer LivaRehab og vores sag. Fx har vi tidligere deltaget i loppemarkedet bag Frederiksberg Rådhus, haft tøjbyttedag og holdt forskellige oplæg og kaffesaloner.

Som aktivitetsfrivillig er det vigtig for os, at du ikke alene har lyst til at planlægge og finde på aktiviteterne, men at du også vil være med til at afholde dem. Samtidig lægger vi vægt på, at du vil engagere dig og kan brænde for vores sag.

Og ellers skal vi nok være med til at støtte dig i rollen som aktivitetsfrivillig gennem undervisning samt løbende sparring og supervision.    

Følgeordning

For nogle af vores deltagere kan fx det at gå til lægen være en stor udfordring. Som frivillig i vores følgeordning vil du støtte vores deltagere i at komme til deres aftaler. Det kan fx være at komme til lægen, til kommunen eller fra deres bopæl ind til LivaRehab. Med dit selskab, vil du både gøre rejsen tryggere for deltageren samt sørge for, at de møder op til samtaler, der i nogle tilfælde kan være afgørende for fx deres helbred eller relationen til det offentlige.
I den forbindelse er det vigtigt at tilføje, at vi ikke forventer, at du fungerer som bisidder for deltageren, men udelukkende, at du følger dem til og fra aftaler.

Opgaverne som frivillig i følgeordningen vil hovedsageligt ligge i dagtimerne fra mandag til fredag. Det er derfor vigtigt, at du som følgefrivillig kan afsætte tid her. Vi sørger selvfølgelig for at dække evt. udgifter til transport, som du måtte have i forbindelse med følgeordningen.

Som følgefrivillig lægger vi vægt på, at du er rummelig og tålmodig, samt har forståelse for, at de du finder let, kan være svært for andre. Samtidig vægter vi, at du kan engagere dig i dit frivillige arbejde og vores sag.