Trine Hørdum Grünberger

Trine er konstitueret som direktør for LivaRehab