Mette Kronbæk

Suppleant
Adjunkt, ph.d. ved Institut for Socialt Arbejde med hovedfokus på rusmiddelsforskning og dens kønslige og sociale slagside.