Charlotte Lund

Kommunikationskonsulent
Charlotte er uddannet cand.com og står for kommunikationsindsatsen i LivaRehab. Det vil sige, at hun præsenterer LivaRehabs arbejde udadtil, så både potentielle deltagere, politikere og andre beslutningstagere kan lære LivaRehab at kende. Derudover er det også Charlottes opgave at dokumentere indsatsen i LivaRehab.