Charlotte Hansen

Socialrådgiver
LivaRehab Frederiksberg
Socialrådgiver, ansvarlig for anonyme henvendelser, kommunale aftaler og grønlandske projekt