Charlotte Hansen

Socialrådgiver, LivaRehab Hovedstad
Socialrådgiver, ansvarlig for anonyme henvendelser, kommunale aftaler og grønlandske projekt