Vores centre

LivaRehab har to centre på Sjælland - ét i Hovedstadsområdet og ét på Sydsjælland. Og et nyåbnet center i Aarhus.

LivaRehab Hovedstaden 

LivaRehab Hovedstaden har sine lokaler på Amager. Her tilbyder vi ambulante forløb for personer med skadervirkninger efter prostitution samt  for personer med senfølger efter incest, vold og seksuelle overgreb.

Vores forløb er helhedsorienterede og tager udgangspunkt i den enkeltes behov og ønsker. Vi kan bl.a. tilbyde:

 • Socialrådgivning
 • Støttende samtaler hos psykolog og psykiater
 • Gældsrådgivning
 • Jobcoaching
 • Uddannelsesvejledning og studieforberedende undervisning
 • Samarbejde og koordinering med kommunen 
 • Praktik og/eller ressourceforløb hos LivaCreation - vores socialøkonomiske designvirksomhed
 • Netværksdannelse

Hvis du ønsker hjælp fra LivaRehab Hovedstaden, kan du kontakte os på enten: 53 71 61 06 eller frivillighed@livarehab.dk

LivaRehab Sydsjælland

LivaRehab Sydsjællands lokaler ligger på Brænderigården, Algade 104 i Vordingborg. Som hos LivaRehab Hovedstaden tilbyder vi i Vordingborg ambulante forløb for personer med skadevirkninger efter prostitution og senfølger efter incest, vold og seksuelle ovegreb.

Derudover har vi hos LivaRehab Sydsjælland i samarbejde med TrygFonden projektet: TrygUngdom, der retter sig mod unge mellem 18 og 35 år, der har været udsat for incest, vold og/eller seksuelle overgreb, samt personer der har skadevirkninger efter erfaringer med prostitution og/eller gråzoneprostitution.

Vores forløb er helhedsprienterede med fokus på den enkeltes behov og ønsker. Vi tilbyder bl.a.:

 • Socialrådgivning
 • Støttende samtaler og gruppeforløb hos psykolog
 • Gældsrådgivning
 • Samabejde og koordinering med kommunen
 • Netværksdannelse
 • Uddannelsesvejledning 

Hvis du ønsker hjælp fra LivaRehab Sydsjælland eller vil have mere information kan du kontakte os på: 53 71 61 06 eller frivillighed@livarehab.dk

 

LivaRehab Midtjyland 

LivaRehab Midtjylland ligger på 2. sal på Sønder Allé 6 i Aarhus. Her tilbydes vi ambulante forløb for personer - individuelt såvel som i grupper - med skadervirkninger efter prostitution samt  for personer med senfølger efter incest, vold og seksuelle overgreb.

LivaRehab Midtjylland samarbejder med TrygFonden ift. projektet TrygUngdom i Midtjylland. Projektet retter sig mod unge i alderen 18-35 år, der har været udsat for incest, vold og seksuelle overgreb, samt unge der har skadevirkninger efter erfaringer med prostitution og/eller gråzoneprostitution.   

Vores forløb er helhedsorienterede og tager udgangspunkt i den enkeltes behov og ønsker. Her tilbydes blandt andet:

 • Socialrådgivning
 • Støttende samtaler og gruppeforløb hos psykolog
 • Gældsrådgivning
 • Jobcoaching
 • Uddannelsesvejledning og studieforberedende undervisning
 • Samarbejde og koordinering med kommunen 
 • Netværksdannelse

Hvis du ønsker hjælp fra LivaRehab Midtjylland, kan du kontakte den anonyme rådgivning på 53 71 61 06 eller skrive mail til frivillighed@livarehab.dk.