Om os

LivaRehab tilbyder behandling og rehabilitering til mennesker med skadevirkninger fra prostitution, mennesker der har været udsat for incest, seksuelle overgreb og vold.

LivaRehab er det første nordiske rehabiliteringscenter, der behandler og rehabiliterer mennesker med prostitutionsskader, incestoverlevere, mennesker der er gået i stå på grund af seksuelle overgreb, kønsrelateret vold og undertrykkelse. Vi arbejder med dem, der har komplekse sammensatte psykosociale udfordringer, der gør, at de er langt uden for arbejdsmarkedet.

 

Vores formål er at tilbyde et tværfagligt behandlings- og rehabiliteringstilbud  Det gør vi gennem individuelt skræddersyede forløb med udgangspunkt i den enkeltes ressourcer og behov. Derudover generer vi viden til metodeudvikling og forebyggelsesarbejde samt udgiver rapporter og undersøgelser, der har til formål at skabe opmærksomhed og vidensdeling.

LivaRehab er landsdækkende. Der er to centre - et i København og et i Vordingborg.

1. april 2019 åbner vi vores tredje center i Aarhus. 

 

LivaRehab har både lønnede og frivillige medarbejdere og finansieres via offentlige puljer, private donationer og medlemsbidrag. Personalet består af socialrådgivere, socialpædagoger, psykolog, psykiater, akademiske medarbejdere, omsorgsmedarbejdere med flere. 

Vi tager udgangspunkt i teorier om anerkendelse og metoder i empowerment – hvor målet er at blive hovedaktør i eget liv.