Om os

LivaRehab er et rehabiliteringscenter for mennesker med skadevirkninger fra prostitution, vold og seksuelle overgreb. 

Liva blev stiftet i 2009 af blandt andre Flora Ghosh, og er siden da vokset fra en lille forening med tre ansatte og et par hundrede kroner på kontoen til i dag et være et metodeudviklende landsdækkende organisation med tre centre, et krisecentre og et designværksted. Liva er førende på sit felt inden for tværfaglig tilgang til rehabilitering og er landets eneste VISO-godkendte aktør i forhold til vold i nære relationer.

Liva er det første nordiske rehabiliteringscenter, der behandler og rehabiliterer mennesker med prostitutionsskader, incestoverlevere, mennesker der er gået i stå på grund af seksuelle overgreb, kønsrelateret vold og undertrykkelse, og som har komplekse sammensatte psykosociale udfordringer, der gør, at de er langt uden for arbejdsmarkedet.

Vi går ind for den anerkendende tilgang og benytter fællesbetegnelsen ‘deltagere’ om de mennesker, der benytter sig af vores tilbud.

Livas formål

Vores formål er at tilbyde et tværfagligt behandlings- og rehabiliteringstilbud til udsatte mennesker, så de kan komme videre med værdighed. Det gør vi gennem individuelt skræddersyede forløb med udgangspunkt i den enkeltes ressourcer og behov. Derudover generer vi viden til metodeudvikling og forebyggelsesarbejde samt udgiver rapporter og undersøgelser, der har til formål at skabe opmærksomhed og vidensdeling.

 

Livas målgruppe

Vi henvender os primært til mennesker med prostitutionsskader, senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen, følger efter fysisk, psykisk eller fra seksuel vold. Det kan både være nyligt opståede skader og flere år gamle traumer, vi behandler.

Tavshedspligt

Alle Livas medarbejdere har udvidet tavshedspligt og vi gør hvad du kan for at vores henvendere og deltagere føler sig hørte, trygge og støttede.

Hvad lever Liva af?

Livas virke finansieres af dels af kommunalt betalte forløb, af bevillinger fra diverse puljer fra såvel kommuner som socialstyrelse. Derudover har vi en række projekter i samarbejde med større fonde.

Tværfaglighed

Den tværfaglige indsats i LivaRehab består i, at forløbet er sammensat af en bred sammensætning af fagpersoner – såsom socialarbejdere, psykolog, læge, jobkonsulent, bevægelsesvejleder, pædagogiske medarbejdere – der komplementerer hinandens arbejde, så deltagerne ikke skal rundt mellem forskellige instanser. Den tværsektorielle indsats er vigtig i arbejdet med en målgruppen, der kan være præget af et kaotisk liv med mange forskellige problematikker, behandlere i forskellige regi og skiftende sagsbehandlere mv. Det giver mere kaos for den enkelte, såfremt samarbejdspartnere ikke inddrager hinanden.

 

Metodisk ståsted

En anerkendende tilgang ser vi som grundbetingelsen foroverhovedet at få Liva deltagerne i tale, og for at de kan opnå et ejerskab til de forløb, der sættes i værk. Ligeledes vil den anerkendende tilgang i mødet med det andet menneske være afgørende for, at eliminere eller reducere noget af den modstand, som mange deltagere nærer mod det offentlige system.

 

Vores brug af begrebet anerkendelse tager afsæt i den tyske filosof Axel Honneth. Kort sagt indbefatter anerkendelse at mennesket skal have opfyldt tre grundlæggende forhold for at føle sig anerkendt; kærlighed (en følelse og kropsbaseret anerkendelse), retlig (en respekt for borgernes rettigheder i praksis) og social værdsættelse (anerkendelse af at en person besidder visse evner der har værdi. Det kan oversættes således, at såfremt man ikke får opfyldt disse former for anerkendelse, vil der opstå disrespekt/krænkelser, som vil nedbryde den enkeltes personlige identitet.

 

En af hovedpointerne ved Honneths teori om anerkendelse, og som er centralt for LivaRehabs anerkendende arbejde er, den enkelte deltage ikke må blive usynlig for medarbejderne. Det vil sige, at der i LivaRehab bliver arbejdet meget med, at se den enkelte selvstændigt, og anerkende den enkeltes unikke personlighed, problematikker og behov for hjælp.

Vi praktiserer et miljø, som er fordomsfrit og solidarisk.

 

Empowerment betyder for os støtte til at blive hovedaktør i eget liv. Den britiske socialarbejder og teoretiker. Malcolm Payne definerer det således:

”Empowerment søger at hjælpe klienter med at opnå handlekraft og beslutningsmagt over deres egne liv ved at reducere konsekvenserne af sociale eller personlige forhindringer for at udøve magt, øge klienternes handlekapacitet og selvtillid til at udøve magt og overføre magt”

 

LivaShelther

 

LivaShelter er navnet på Livas krisecenter for kvinder og evt. medfølgende børn. Krisecentret åbnede officielt den 8. marts 2019. LivaShelter er godkendt som krisecenter efter Servicelovens §109 og har plads til 20 kvinder og 8 børn.

 

Fra den første dag vi åbnede op for pladser, blev vi overvældet over de mange henvendelser vi fik. Fra kommuner, fra andre krisecentre, fra pårørende og kvinderne selv. Alt for mange kvinder er udsat for vold i deres nære relationer. Og alt for mange børn vokser op i et hjem med vold.

 

Hvert år udsættes ca. 38.000 kvinder for fysisk vold. Det er et overvældende og nedslående tal. Men det er samtidig et tal, der vidner om vigtigheden af, at vi står sammen om at synliggøre, bekæmpe og forebygge volden. Vold rammer i alle geografiske områder og i alle samfundslag. Ingen voldsudsatte bærer skylden for volden, selvom de ofte – som en del af voldens dynamik – foranlediges til at tro det.

 

I Liva støtter vi kvinder til at bryde ud af voldelige forhold og til at finde fodfæste og indre styrke i vejen ud af volden. Og vi forebygger vold i nære relationer ved at skabe oplysning om voldens dynamikker og hvordan vi kan imødegå dem. Vold kommer i mange former og voldens dynamikker er komplekse.

 

Hver gang vi her i Liva møder en kvinde, der har levet med en voldelig partner, bekræftes vi i voldens kompleksitet. Det kræver en enorm styrke at vende volden ryggen, fordi vold i hjemmet oftest handler om mere end vold. Kvinder, der lever i vold, drømmer også om et godt familieliv og håber, at også denne gang var sidste gang.

 

Hver gang vi møder voldsramte kvinder, bliver vi imponeret over deres mod. Ofte står de helt alene og kender kun det, de forlader. Ikke det, de står over for at skulle skabe. De er i dyb krise og har et akut behov for sikkerhed, støtte og omsorg. Det finder de hos os. Og ved at træde ind på et krisecenter har kvinderne allerede taget et stort skridt på vejen mod et liv uden vold. Gennem alle årene i Liva har vi kendt voldens mekanismer, og vi har erfaringen og ekspertisen til at hjælpe kvinderne videre.

 

I trygge rammer heles kvinderne og deres børn. I 2019 har vi haft kvinder og børn boende i alle aldre. Vi har en dagligdag sammen. Et liv sammen – selvom om det kun er for en midlertidig periode. Vi er midt i det – sammen. Det betyder, at vi vægter fællesskabet som en fundamental værdi og gennem 2019 har vi haft en række aktiviteter, herunder fisketur, en dag på stranden med madpakker og is, kørsel i kapervogne, demokrati-brunch på Grundlovsdag (og Folketingsvalget), tur i Tivoli, gratis adgang til Zoologisk Have og Den blå Planet, strikkeklub, debatklub, markering af alle højtider med tilhørende børneaktiviteter.

 

Rådgivning og forløb

Rådgivning Ring på telefon: 53 71 61 06 eller skriv til frivillighed@livarehab.dk for anonym rådgivning

Forløb rådgivningchef Elisabeth Nørgård Andreasen på telefon 5371 6101 eller email ena@livarehab.dk

Kontakt LivaCreation

Skriv en mail til kth@livarehab.dk

Presse

Ring på telefon 5371 6105 eller skriv til: kommunikation@livarehab.dk

Støt os