Om os

LivaRehab er navnet på vores tre behandlings- og rehabiliteringscentre, der tilbyder støtte og behandling til mennesker med skadevirkninger fra prostitution og for mennesker, der har været udsat for incest, seksuelle overgreb og vold.

Vi er inspireret bl.a. teoretikere som Axel Honneth og Nancy Fraser mfl. Og arbejder udfra

  • Teorier om anerkendelse
  • Metoder i empowerment
  • Tanker i rehabilitering

LivaRehab er det første nordiske rehabiliteringscenter, der behandler og rehabiliterer mennesker med prostitutionsskader, incestoverlevere, mennesker der er gået i stå på grund af seksuelle overgreb, kønsrelateret vold og undertrykkelse, og som har komplekse sammensatte psykosociale udfordringer, der gør, at de er langt uden for arbejdsmarkedet. Vi benytter fællesbetegnelsen 'deltagere' om de mennesker, der benytter sig af vores tilbud.

Vores formål er at tilbyde et tværfagligt behandlings- og rehabiliteringstilbud til udsatte mennesker, så de kan komme videre med værdighed. Det gør vi gennem individuelt skræddersyede forløb med udgangspunkt i den enkeltes ressourcer og behov. Derudover generer vi viden til metodeudvikling og forebyggelsesarbejde samt udgiver rapporter og undersøgelser, der har til formål at skabe opmærksomhed og vidensdeling.

Vores adresse er

LivaRehab -Hovedstaden
Lergravsvej 63, 3. sal
2300 København S

LivaRehab- Midtjylland
Sønder Allé 6, 2. sal
8000, Aarhus

LivaRehab- Sydsjælland
Algade 104
Vordingborg

Centrene drives af et professionelt personale – både lønnede og frivillige – og finansieres via offentlige puljer, private donationer og medlemsbidrag. Personalet består af socialrådgivere, socialpædagoger, psykolog, psykiater, akademiske medarbejdere, omsorgsmedarbejdere, designere med flere.