Tilsynsrapport juni 2020

Den 26. maj 2020 havde LivaShelter anmeldt tilsynsbesøg.

Tilsynskonsulentens fokus ved besøget var:

  • Målgruppe, metoder og resultater
  • Kompetencer

Begge kan ses i vedlagte filer.