Stillingsopslag: Krisecenterchef

Stillingsopslag: Krisecenterchef

19. oktober 2020
Kan du drive et ambitiøst krisecenter, hvor viden om partnervold og vold i nære relationer, beskæftigelsesfremmende aktiviteter og fællesskab er centralt? I  krisecentret LivaShelter får du mulighed for at gøre en mærkbar forskel!

Liva står over for en spændende tid med fokus på en organisatorisk genopbygning, der skal sikre, at Liva som en social og frivillig organisation i mange år frem kan blive ved med at understøtte udsatte menneskers udvikling og et liv uden undertrykkelse.

Vi lægger vægt på, at den kommende krisecenterchef er socialfagligt velfunderet med relevant efter- og videreuddannelse, kender til vores målgruppe og har kendskab til dagligdagen på et krisecenter. Det er derudover vigtigt, at vores nye krisecenterchef har veludviklede kommunikative og relationelle kompetencer og motiveres af arbejdet med vores særlige målgruppe.

Dine opgaver vil bl.a. være:

  • Faglig ledelse og personaleledelse
  • Tværfagligt udvikling og implementering med øvrige chefer og direktion
  • At varetage styringen af krisecentrets daglige økonomi
  • At stå for undervisning af personalet også for aften- og nattevagter
  • At stå for en sikker daglig drift med fokus på trivsel og engagement
  • Visitation efter servicelovens §109
  • At sikre at LivaShelter forbliver et krisecenter med høj faglighed og udvikling
  • At udarbejde dokumentation mv.
  • At tænke tværgående internt i organisationen.

For den rigtige profil vil der være mulighed for at være med til at præge stillingens indhold og blive en vigtig del af Livas fremtid.

Søg stillingen via dette link

Relaterede nyheder

Rådgivning og forløb

Rådgivning Ring på telefon: 88 44 20 00 eller skriv til livarehab@livarehab.dk for anonym rådgivning

Forløb rådgivningchef Elisabeth Nørgård Andreasen på telefon 5371 6101 eller email ena@livarehab.dk

Støt os