Vi søger to socialrådgivere til vores krisecenter LivaShelter

LIVa – Forening mod skadevirkninger af prostitution søger to socialrådgiver til vores krisecenter LivaShelter

LIVa er en landsdækkende social organisation, som tilbyder hjælp til udsatte, med eftervirkninger af seksuelle overgreb, vold eller prostitution. Vi tilbyder en helhedsorienteret, tværfaglig og individuelt tilrettelagt indsats. Vi støtter mennesker til få et meningsfuldt familie- og arbejdsliv, og hjælper dem til at blive hovedaktører i eget liv. Vi har 10 år på bagen og er i rivende udvikling.

LivaShelter er et krisecenter for kvinder med dansk og udenlandsk baggrund, der har været udsat for vold. Der er plads til 20 kvinder og 8 børn.

Dine opgaver bliver blandt andet at:

 • Arbejde som socialrådgiver ud fra LivaShelters værdigrundlag og metoder
 • At være kontaktperson for beboerne.
 • Koordinere rådgivning og samarbejde omkring deres ophold.
 • Tilrettelægge aktiviteter i forhold til den enkelte beboer.
 • Støtte beboerne med kontakt til forskellige offentlige myndigheder herunder deltagelse i møder.  
 • Udfærdige udtalelser og underretninger til myndigheder.  
 • Indgå i udarbejdelse af, og opfølgning på, udredning og opholdsplan for beboernes ophold på krisecenteret, samt dokumentation af det konkrete arbejde samt resultater heraf
 • Samarbejde tværfagligt på krisecenteret med pædagoger, psykolog, psykiater, ledelse, børnesagkyndig medarbejder og andre kolleger.

 

Kvalifikationer:

 • Har mindst 5 års erfaring som socialrådgiver fra kommune eller NGO
 • Meget gerne med relevant efter- og/eller videreuddannelse
 • Kan arbejde struktureret og er god til at holde overblikket i en dynamisk hverdag.
 • Kan samarbejde i team og med fleksible arbejdstider.
 • Det er en fordel, hvis du har kendskab til eller erfaringer med udsatte kvinder, og eller psykisk sårbare grupper.
 • Har gode skriftlige og mundtlige kommunikationsevner
 • Er empatisk, nysgerrig og ønsker at arbejde under vores metoder og retningslinjer
 • Er god til at lytte og kommunikere.

Vi tilbyder Et job i en mangfoldig NGO, relevante kurser og kompetenceudvikling fx i psykotraumatologi, supervision og frokostordning.

Værdigrundlag

Vi har et klart værdigrundlag og ønsker at være en aktiv medspiller og med til at sætte dagsordenen i den danske socialpolitik.

LivaRehab og krisecentret, LivaShelter, er etableret af LIVa – Forening mod skadevirkninger af prostitution, en frivillig organisation. LivaRehab har ca. 30 lønnede og 70 frivillige medarbejdere. Krisecentret er vores nyeste skud på stammen.Vi tilbyder en helhedsorienteret og individuelt tilrettelagt indsats til mennesker med følger og skader af vold, prostitution og seksuelle overgreb. Vi fokuserer på mennesker, der behøver støtte til rehabilitering og til at overkomme et familie- og arbejdsliv. Vi arbejder ud fra en overbevisning om at vold og prostitution skader samt at den bedste metode til at sikre en succesfuld rehabilitering er at støtte den enkelte deltager til at blive hovedaktør i eget liv.

Du kan læse mere om os og vores værdier her: www.livarehab.dk og www.livashelter.dk

Der er tale om fuldtidsstillinger med en aftenvagt om ugen og en weekendvagt om måneden.

Ansøgning Din ansøgning vedlagt CV, eksamensbeviser samt relevante referencepersoner sendes til mailadressen job@livarehab.dk Ansøgningen mærkes ”Socialrådgiver KC”.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås hos Kasper Tingkær telefonnummer 53716107

LivaRehab har røgfri arbejdstid.

Vi ønsker, at medarbejdersammensætningen afspejler det omgivende samfund. Derfor opfordres alle interesserede – uanset etnisk tilhørsforhold, religion, køn eller alder – til at søge stillingen.

Ansøgning kan sendes til: job@livarehab.dk

Ansøgningsfristen er den 9. december kl. 17.00

Der er 2 ledige stillinger