Sociale måltider skal hjælpe voldsramte og tidligere prostituerede tilbage ind i fællesskabet

Den 4. november slår LivaRehab Hovedstaden køkkendøren op for kogekunst og fællesspisning. Målet er at bringe udsatte borgere ud af isolationen og ind i fællesskabet gennem madlavning og samspisning. Tilbuddet sætter fokus op deltagernes ressourcer ønsker og drømme. De sociale måltider er for mennesker, der har skadevirkninger efter vold overgreb eller prostitution.

Mennesker mødes over måltider. At spise sammen er at opleve livet sammen. LivaRehabs måltidsfællesskaber hjælper mennesker, der ofte føler sig isoleret og med få ressourcer. Måltiderne samler mennesker med samme erfaringer og oplevelser, der har en god forståelse for hinanden, som kan hjælpe dem på vej til et positivt fællesskab at samles i.

”Vi ønsker at skabe et frirum i en hård hverdag, som forhåbentlig på lang sigt, kan give dem håb om et bedre liv," siger Sarah Rocha Packness, der er frivilligkoordinator hos LivaRehab Hovedstaden.

De sociale måltider skal give sammenhold og samværsaktiviteter for personer med skadevirkninger efter prostitution, incest, vold og seksuelle overgreb. Deltagerne vil gennem måltiderne skabe positive fællesskaber, få trænet deres sociale kompetencer og ikke mindst få et sund måltid mad en gang om ugen.

Et fællesskab for alle drevet af frivillige

I projektet vil frivillige og deltagere planlægge, forberede og spise aftensmad sammen. Samtidigt bliver deltagerne tilbudt samtaler og praktisk hjælp til at få hverdagen til at fungere, fx lektiehjælp, hjælp til at skrive ansøgninger og økonomisk rådgivning mv.
Tilbuddet er åbent for alle, der har erfaringer med vold, krænkelser eller prostitution, ikke kun nuværende og tidligere forløbsdeltagere i LivaRehab.

Måltidfællesskabet vil blive drevet af frivillige, der får fri mulighed for at tage ejerskab over planlægningen og arrangementerne. De frivillige skal være med til at skabe det positive sociale samvær.

Om Arrangementet:

Sted: Lergravsvej 63, 4. sal 

Tid: Hver mandag kl 18-20, første gang 4. november

Tilmelding kan ske på frivillighed@livarehab.dk tlf 5371 6102