Social-og indenrigsminister fejrer kampdag med udsatte kvinder

Karen Ellemann (V) bruger kvindernes kampdag på at hylde kampen for at hjælpe udsatte kvinder videre i livet, når hun skal tale til LivaRehabs fem års jubilæum på Frederiksberg.

”For os handler det både om at støtte udsatte med at få fodfæstet tilbage i eget liv, og at arbejde for at undgå at unge mennesker ender i udsathed”, siger Flora Ghosh. 

Hun er direktør for LivaRehab – center for rehabilitering af mennesker med skader fra prostitution, vold og seksuelle overgreb, der tirsdag den 8. marts - kvindernes internationale kampdag - fejrer femårsjubilæum på Dronningensvej 4 på Frederiksberg.

”Vores erfaringer viser tydeligt at det er i barndommen at grundstene bliver lagt til udsathed. Tre fjerdedele af dem, der søger hjælp hos os, har en mørk fortid med svigt, incest og seksuelle overgreb. De børn skal vi være meget bedre til at støtte, derfor er vi glade for at ministeren bakker op om vores arbejde”.

Tal fra LivaRehabs seneste evaluering viser at:

  • I 78 % af de tilfælde, hvor henvendelsen har handlet om incest, har henvendelsen også handlet om prostitution.
  • I 72 % af tilfældene, hvor henvendelsen har handlet om seksuelle overgreb, har henvendelsen også handlet om gråzoneprostitution.
  • I 66 % af tilfældene, hvor henvendelsen har handlet om gæld, har henvendelsen også handlet om prostitution eller gråzoneprostitution.

LivaRehab har eksisteret siden 2011 og hjælper årligt mere end 130 mennesker  videre i deres liv.