Regeringen glemmer kvinderne i de sociale mål

Nedslående og en kæp i hulet for ligestillingen. Prostitutionsskader, vold mod kvinder og senfølger efter overgreb er ikke blevet vurderet vigtige nok til at komme med på listen over regeringens sociale pejlemærker.

Samtidig med at Danmark er vært til en international konference om kvinders sundheds og ligestilling fremlægger regeringen et socialpolitisk udspil, der fuldkommen overser kvinder.

”Jeg er ked af at de socialt udsatte kvinder, og kvinder der har været udsat for vold, der er begået af andre end deres partner. Samt kvinder med prostitutionsskader eller overgreb lades i stikken i dette udspil. Det er i direkte modstrid med de mange fine taler om at mænd og kvinder skal have lige muligheder, og det vil betyde at kampen for ligestilling bliver sat tilbage”, siger Flora Ghosh, der er direktør for LivaRehab.

Af de ti nye mål handler de fem om at flere udsatte skal i uddannelse og beskæftigelse.

”Det er positivt at sætte fokus på det område, for det ville for mange være vejen ud af den fattigdom, som de er fanget i. Og som bliver værre når kontanthjælpsloftet træder i kraft til oktober. Men jeg savner nogle tanker om hvordan, man opnår dette mål. For alle, der beskæftiger sig med socialfagligt arbejde,  ved at det kræver et langt sejt træk”, siger Flora Ghosh.

”Fraværet af ligestilling i målene bliver ikke mindre presserende af at vi ved at kontanthjælpsloftet rammer kønsligt skævt. Hele 70 procent af de berørte er kvinder. Jeg vil opfordre regeringen til ikke bare at åbne konferencer om ligestilling, men også at lytte til hvad der bliver sagt. Og handle på det. Dette udspil tyder på at de godt kan blive bedre til det”, tilføjer hun.