Prostitution er mest et ”frit valg” for socialt udsatte

Der er ikke meget frit valg over prostitution, når det gang på gang kan dokumenteres at de fleste, der søger hjælp for skader fra prostitution har en bagrund med svigt og seksuelle overgreb.

LivaRehab – center for rehabilitering af mennesker med skader fra prostitution, vold og seksuelle overgreb – på tirsdag den 8. marts kan fejre femårs jubilæum med taler fra Social- og integrationsminister Karen Ellemann og Socialborgmester Jesper Christensen.

Samtidig kan centeret markere at mere end 500 mennesker er blevet hjulpet til genfinde fodfæste i eget liv, men også fortælle at vejen ind i prostitution ofte går gennem en social udsat barn- og ungdom.  

”Tre fjerdedele af vores deletagere har oplevet incest eller seksuelle overgreb, det viser at vi som samfund langt fra er gode nok til at undgå at svigt af børn også bliver til svigt af voksne”, siger LivaRehabs direktør Flora Ghosh.

”Det betyder også at vi bliver nødt til at blive bedre til at se prostitution som en kompleks social problemtik. Det håber jeg at vi er blevet meget bedre til når vi kan fejre 10 års jubilæum”, tilføjer hun.

Tal fra LivaRehabs seneste evaluering viser at:

  • I 78 % af de tilfælde, hvor henvendelsen har handlet om incest, har henvendelsen også handlet om prostitution.
  • I 72 % af tilfældene, hvor henvendelsen har handlet om seksuelle overgreb, har henvendelsen også handlet om gråzoneprostitution.
  • I 66 % af tilfældene, hvor henvendelsen har handlet om gæld, har henvendelsen også handlet om prostitution eller gråzoneprostitution.

LivaRehab har eksisteret siden 2011 og hjælper årligt mere end 130 kvinder, mænd og transpersoner med prostitutionsskader videre i deres liv.