Ny chat-ordning skal hjælpe mennesker med skadevirkninger af prostitution og med senfølger af vold og seksuelle overgreb

Udsatte mennesker, der har været udsat for vold og seksuelle overgreb får nu lettere adgang til anonym rådgivning. I dag udvider LivaRehab sine rådgivningstilbud med en ny anonym chat-ordning. Fremover er det muligt at få LivaRehabs helhedsorienterede rådgivning over nettet.

Tabuet omkring vold, prostitution og seksuelle krænkelser er enormt. Undersøgelser viser, at det kan være svært, ikke bare at erkende, men også at finde modet og styrken til at søge hjælp. At sætte telefonen til øret og række ud kan være en kæmpe barriere for mange. Mange – særligt fra den unge målgruppe - føler sig mere trygge og komfortable ved at række ud via tastaturet. Derfor åbner LivaRehab nu for en landsdækkende chat-rådgivning, der i første omgang har åbent 3 gange om ugen.

Mere end 15 frivillige rådgivere er tilknyttet chatten. Alle har de stor erfaring i at hjælpe udsatte mennesker ud af isolation, misbrug og tilbage til en god og meningsfuld hverdag.

Flora Ghosh, direktør i LivaRehab fortæller: ”Det er en stor dag for os. Vi arbejder benhårdt på at komme tættere på de mennesker, vi ønsker at hjælpe, og er glade for, at vi nu også har mulighed for at tilbyde chat-rådgivning.” Og fortsætter: ”Chatten giver os mulighed for at komme hurtigere i kontakt med de udsatte og iværksætte en indsats tidligere. Der skal lyde en stor tak til Honorarfonden, som har støttet projektet og til de fantastiske frivillige, som stillere deres faglighed og engagement til rådighed. Hurra for dem.”

Du kan kontakte chatten tirsdag til torsdag fra kl 17-21 her: https://livarehab.dk/anonym-raadgivning

Om LivaRehab:

LivaRehab er landsdækkende og har tre rehabiliteringscentre, der behandler og rehabiliterer mennesker med prostitutionsskader, incestoverlevere, mennesker der er gået i stå på grund af seksuelle overgreb, kønsrelateret vold og undertrykkelse, og som har komplekse sammensatte psykosociale udfordringer, der gør, at de er langt uden for arbejdsmarkedet. Vi benytter fællesbetegnelsen 'deltagere' om de mennesker, der benytter sig af vores tilbud.

LivaRehab har i dag centre tre steder i landet: København, Vordingborg og Aarhus. Læs mere på www.livarehab.dk