LivaShelter søger en til to erfarne pædagoger

Bliv en del af en dynamisk og udviklingsorienteret landsdækkende social organisation og vær med til at gøre en forskel for kvinder med eftervirkningen af seksuelle overgreb, vold, eller prostitution. Vi leder efter kollegaer, der er friske på at bygge videre på et stærkt fagligt fællesskab.

Bliv en del af en dynamisk og udviklingsorienteret landsdækkende social organisation og vær med til at gøre en forskel for kvinder med eftervirkningen af seksuelle overgreb, vold, eller prostitution. Vi leder efter kollegaer, der er friske på at bygge videre på et stærkt fagligt fællesskab.

Om arbejdet

Vi tilbyder en helhedsorienteret, tværfaglig og individuelt tilrettelagt indsats. Vi støtter mennesker til at få et meningsfuldt familie- og arbejdsliv, og hjælper dem til at blive hovedaktør i eget liv.

LivaShelter har plads til 20 kvinder og 8 børn.

Dine opgaver:

 • Arbejde som pædagog ud fra LivaShelters værdigrundlag og metoder.
 • Være kontaktperson for beboerne.
 • Koordinere rådgivning og samarbejde omkring deres ophold.
 • Tilrettelægge aktiviteter i forhold til den enkelte beboer, herunder beboernes børn.
 • Støtte beboerne med kontakt til offentlige myndigheder herunder deltagelse i møder.
 • Indgå i udarbejdelse af, og opfølgning på opholdsplaner for beboerne, samt bidrage til dokumentation og resultater heraf.
 • Udfærdige udtalelser og underretninger til myndigheder.
 • Samarbejde i tværfagligt med pædagoger, psykologer, psykiater, ledelse, børnesagkyndig og andre kollegaer på krisecenteret.

Om dig:

 • Har mindst 5 års erfaring som pædagog med solid erfaring fra krisecentre, udsatte kvinder/familier eller psykisk sårbare familier.
 • Kan arbejde struktureret og er god til at holde overblikket i en travl hverdag.
 • Kan samarbejde i team.
 • Har gode skriftlige og mundtlige kommunikationsevner.
 • Er empatisk, nysgerrig og god til at lytte.
 • Det er en fordel, hvis du har gennemført relevant efter- og videreuddannelse.

Vi tilbyder:

 • Et job i organisation, der er i en rivende faglig udvikling med godt og engageret kollegaskab.
 • Lækre fysiske rammer og frokostordning.
 • Krisecenteret er nystartet i august 2018. Relevante kurser, kompetenceudvikling samt supervision ca. en gang om måneden. 

Ansøgning:

Ansøgning vedlagt CV sendes til mailadressen job@livarehab.dk senest den 18. januar 2020. Ansøgningen mærkes ”Pædagog KC”.

Stillingerne er fuldtidsstillinger med en aftenvagt om ugen og en weekend om måneden. Ved ansættelse indhenter vi børne -og straffeattester.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til daglig leder Kasper Tingkær på tlf: 53 71 61 07

Du kan læse mere om os på www.livashelter.dk og www.LivaRehab.dk