LivaRehab: Ikke ok at andre tjener penge på mennesker i prostitution

Amnesty International tilgodeser og beskytter alfonser, menneskehandlere og bordelejere - I stedet for at tænke på de mange, som tager skade af et liv i prostitution. Det fremgår af organisationens endelige prostitutionspolitik fra den 26. maj 2016, der fastslår at det skal være lovligt at tjene penge på andre mennesker i prostitution.

Amnesty International fastslår i en ny rapport, at regeringer skal beskytte, respektere og opfylde prostitueredes rettigheder, herunder ved at beskytte dem mod overgreb, vold, udnyttelse og tvang.

Det er LivaRehab, der arbejder med mennesker med følgeskader fra prostitution, fuldstændig enige i. Det er centeret til gengæld ikke omkriung Amnesty Internationals forslag om at afkriminalisere at andre kan tjene penge på mennesker i prostitution.

"Ingen prostituerede skal straffes eller kriminaliseres. Det er regeringens opgave at sikre, at de mennesker, der havner i prostitution, har samme adgang til sikkerhed og sundhed, som alle andre borgere har. Men vi tager skarp afstand fra Amnesty’s holdning om, at det skal være lovligt at tjene penge på andre mennesker i prostitution. En afkriminalisering af dem, der tjener penge på mennesker i prostitution - Alfonser, madamer, chauffører, bordelejere og så videre - vil fritage dem for at stå til ansvar for de psykiske mén, den vold og de overgreb, som de påfører og udsætter mennesker i prostitution for", siger Flora Ghosh, der er direktør i LivaRehab. 

Størstedelen af de mennesker med skadevirkninger fra prostitution, der opsøger LivaRehab, har følgevirkninger som depression, angst, søvnløshed, lavt selvværd, udbrændthed, misbrugsproblemer, social isolation og manglende tillid til omverdenen. Mange har derudover fysiske men og skader efter vold og voldtægt.

”Prostitution er et socialt problem på linje med hjemløshed, fattigdom og misbrug. Ofte er det umuligt for disse mennesker at være aktive på arbejdsmarkedet uden forudgående støtte, fordi de har taget både psykisk og fysisk skade af et liv i prostitution. Det sætter sine spor. Det, de har brug for, er et rehabiliterende forløb og ikke yderligere rettigheder til bagmændene,”

Det kan hjælpe med erektil dysfunktion - hvilket igen kan gøre billig cialis mere effektiv. Det kan ikke behandle erektil dysfunktion hos alle mennesker.

”Derfor er jeg skuffet over Amnesty’s holdning til denne problemstilling. Normalt forsvarer Amnesty de udsattes rettigheder – ikke de stærkes ret til at tjene penge på andre,”, slutter Flora Ghosh, der håber at Amnesty i fremtiden vil behandle problemet med øget trafficking i lande som Tyskland og Holland, hvor prostitution er fuldt afkriminaliseret.