Liva udskyder generalforsamling pga Corona

Bestyrelsen er nødsaget til at aflyse den planlagte ordinære generalforsamling den 22. april.

Udstrækningen af forbuddet mod at samles mere end ti personer til maj måned kommer desværre også ramme LIVas generalforsamling. Derfor er vi nødsaget til at aflyse den planlagte ordinære generalforsamling den 22. april.

Der indkaldes til genralforsamlingen med en ny dato, så snart vi har en realistisk dato af afholde den.Indtil generalforsamlingen overgår bestyrelsen til at være en forretningsførende bestyrelse pr. den 1. maj 2020; altså pass e på foreningens virke yderligere nye og større tiltage jfr. love og regler for foreningslivet.

Der er øgede aktiviteter i foreningen - både på krisecentret og rådgivningen. Her er vi, bestyrelsen trygge ved, at de nnuværende ledelse og medarbejdere gør alt, hvad de kan, for at give beboerne og deltagerne de bedste rammaer og tilbud, som er i oveenstemmesle med LIVas værdier og metoder.

Vi fastholder et enkelt element fra programmet fra den 22. april: Bestyrelsen har sammen med stifteren af foreningen taget initiativ til at uddele en pris, Livaprisen, i anleding af LIVas 10 års jubilæum. Vi afslører navnet på den første modtager af Livaprisen den 22. april. 

Liva takker alle medlemmer af LIVa - Forening mod skadevirkninger af prostitution for jeres støtte og vi ønsker jer en god påske.