Indsamlingsresultat for perioden 1. oktober 2016 - 30. september 2017

Vi takker for alle de bidrag, vi har modtaget!

Tusind tak for alle, der er og har været med til at støtte LIVa's arbejde.
Vi kan nu offentliggøre, at vi for perioden 1. oktober 2016 - 30. september 2017 samlet modtog 23.733,45 kr.  

Hele beløbet er ubeskåret gået til at hjælpe vores målgruppe af personer med skadevirkninger efter prostitution, incest, vold og seksuelle overgreb.

Og med den dejlige nyhed vil vi ønske jer alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår.