Flora Ghosh fratræder stillingen som direktør for Foreningen LIVa

Flora Ghosh fratræder stillingen som direktør for Foreningen LIVa. Fratrædelsen kommer efter længere tids uenighed med bestyrelsen om drift og ledelse

Forperson Christen Sørensen udtaler i den forbindelse: ”Der har gennem en længere periode været stigende uenighed mellem direktionen og bestyrelsen om samarbejdet. Derfor har bestyrelsen med stor beklagelse fundet dette drastiske skridt uundgåeligt. Flora Ghosh er en helt enestående ildsjæl, og takket være hende er der skabt opmærksomhed på de skader, der opstår i kølvandet på prostitution. Fra en lille forening er organisationen vokset til at være et omdrejningspunkt i dansk social politik. Den bedrift fortjener stor ros og anderkendelse.”

LivaRehab er en rådgivende, behandlende og rehabiliterende organisation. Her støttes mennesker med skadevirkninger fra prostitution og mennesker, der har været udsat for incest, seksuelle overgreb og vold. Centeret er startet af Flora Ghosh i 2011. LIVa består i dag af LivaRehab med placering i København, Århus og Vordingborg. I 2018 etableredes kvindekrisecentret LivaShelter. Det har stillet yderligere krav til såvel bestyrelse, direktion og andre medarbejdere.

Direktørstillingen slås op til besættelse snarest. Kasper Tingkær konstitueres midlertidigt som daglig leder.

Alle henvendelser fra pressen henvises til forperson Christen Sørensen telefon: 24 99 98 16