Autoriseret og erfaren psykolog søges hos Liva – Forening mod skadevirkninger

Vil du arbejde som psykolog for voldsramte kvinder og mennesker, der har været udsat for seksuelle overgreb, incest og skadevirkninger af prostitution, så kan vi tilbyde et spændende job i en værdibaseret organisation. Stillingen er mellem 20 og 30 timer.

 

Vil du arbejde som psykolog for voldsramte kvinder og mennesker, der har været udsat for seksuelle overgreb, incest og skadevirkninger af prostitution, så kan vi tilbyde et spændende job i en værdibaseret organisation. Stillingen er mellem 20 og 30 timer.

Dine opgaver bliver blandt andet at:             

 • Afholde individuelle sessioner, assesment samtaler og gruppesamtaler
 • Støtte den enkelte terapeutisk både individuelt og i gruppe
 • Udarbejde psykologiske udredninger, psykologisk screening/testning, samt
 • udfærdigelse af vurderinger, rapporter og handleanvisninger
 • Kunne tilbyde, supervision, undervisning og psykoedukation
 • Samarbejde med interne og eksterne samarbejdspartnere

 Vi forventer, at du:

 • Er uddannet og autoriseret psykolog med flere års erfaring, gerne fra psykiatrien
 • Har en god kontakt med dig selv og dine grænser
 • Har erfaring med arbejde med udsatte kvinder, psykisk sårbare grupper, mennesker med prostitutionserfaring, incestoverlevere, voldsoverlevere og misbrugere
 • Har erfaring med terapeutisk gruppearbejde
 • Har erfaring med tværfagligt samarbejde
 • Har gode kommunikationsevner
 • Kan samarbejde i team og er en holdspiller
 • Har lyst til at arbejde i en frivillig organisation med få økonomiske midler
 • Kan både håndtere kriser, drage omsorg og ikke er bleg for at deltage i praktiske opgaver engang i mellem.
 • Har lyst til at arbejde for og med både LivaRehabs deltagere og Livashelters beboere
 • Kan arbejde struktureret og er god til at holde overblik til tider i en uforudsigelig hverdag
 • Er empatisk, omsorgsfuld og god til at lytte

 

 Vi ser gerne, at du har:

 • Relevant efteruddannelse
 • psykiatri-erfaring og viden om vold, incest misbrug og prostitution
 • erfaring med psykologisk testning
 • evne til at forene empatisk indføling med professionel distance.

Du kan forvente:

 • Introduktionsforløb
 • Udfordrende og varierende opgaver i samarbejde med faglig kompetente og engagerede kolleger
 • Målrettet feedback og supervision
 • En arbejdsplads, der vægter kompetenceudvikling og vidensdeling
 • En arbejdsplads, der vægter et godt og sikkert arbejdsmiljø
 • En arbejdsplads med målsætning om at dokumentere høj effekt og kvalitet i arbejdet.
 • Et job i en mangfoldig NGO, hvor der er et klart værdigrundlag, formål og ønsker at være en aktiv medspiller og med til at sætte dagsordenen i den danske socialpolitik - især politik på områderne såsom prostitution, vold, seksuelle overgreb og undertrykkelse.
 • Løn efter kvalifikationer samt pension.
 • God frokostordning

 

 

Er du interesseret?

Du kan få yderligere oplysninger om stillingen hos vicedirektør Trine H. Grünberger på mail trine@livashelter.dk

Send din ansøgning mærket ”psykolog”, CV og relevante bilag i en samlet pdf-fil til job@livarehab.dk senest mandag den 26. maj 2019 kl. 12.00.

 

Vi forventer at afholde samtaler i uge 22, 23 og 24, og det sker med henblik på tiltrædelse pr. 1. august 2019.

Vi ønsker, at medarbejdersammensætningen afspejler det omgivende samfund. Derfor opfordres alle interesserede – uanset etnisk tilhørsforhold, religion, køn eller alder – til at søge stillingen.

Ansøgere uden autorisation vil ikke komme i betragtning til stillingen.

Liva – Forening mod skadevirkninger af prostitution

LIVa – Forening mod skadevirkninger af prostitution, en frivillig organisation og har etableret 3 behandlingscentre, en socioøkonomisk virksomhed og et krisecenter. Organisationen har støttet over tusindvis af mennesker siden 2011. Vi tilbyder rådgivning, behandling, undervisning, beskæftigelsesfremmende tilbud, værkstedsforløb, økonomisk hjælp, midlertidigt botilbud og meget mere.

Du kan læse mere om Liva på www.livarehab.dk og www.livashelter.dk