Aarhus byder LivaRehab varmt velkommen

LivaRehab modtager check fra Trygfonden
Lokalerne på Sønder Alle er godt fyldte, da LivaRehab Midtjylland byder samarbejdspartnere og andre interesserede til åbningsreception her mandag den 12. august. Alle er de kommet for at byde LivaRehab velkommen til Aarhus, og overalt bliver der networket og talt om behovet for samarbejde.

Mennesker med senfølger af vold, incest eller forskellige grader af prostitution, har brug for hjælp og for at blive hjulpet videre. Konklusionen denne dag er klar. Der er stærkt behov for LivaRehab og for samarbejde på tværs.

Dette er også den socialdemokratisk næstformand for socialudvalget i Aarhus kommune, Anette Poulsens, budskab. I et inspirerende oplæg om Aarhus Kommunes øgede fokus på at hjælpe kommunens udsatte.
Trygfonden er også på besøg. Og med sig har de en check på 3.750.900 kr, som fonden har doneret til projektet. En gavmild anerkendelse af det store arbejde LivaRehab står for og har leveret hidtil. Det er den nyvalgte socialordfører for socialdemokratiet på Christiansborg, Camilla Fabricius, der i sin egenskab af lokalt repræsentantskabsmedlem i Trygfonden har fået den populære opgave med at overrække checken til LivaRehabs direktør Flora Ghosh. Flora takker både Aarhus Kommune og Trygfonden for politisk velvilje og økonomisk opbakning til projektet.

Tilbuddets ansatte har gennem de seneste par måneder gjort en ihærdig indsat for at skabe opmærksomhed på tilbuddets eksistens hos, kommunale sagsbehandlere, bostøtter og andre der er i kontakt med målgruppen. Projektet har i skrivende stund 4 forløb i gang, men forventer at kunne gennemføre 10-15 forløb ad gangen, når projektet er fuldt ud oppe at køre.

En stor ros skal lyde til alle ansatte og frivillige, som fik dette fornemme arrangement op at stå. De havde søget for, at programmet spillede, at bordene var overdådigt dækket med frugt, kage og andre lækkeriet samt at stemningen var god og at alle følte sig taget godt imod. Stedet gjorde virkelig reklame for sig selv den eftermiddag.

Om Projektet.

LivaRehab Midtjylland – center for rehabilitering af mennesker med skadevirkninger fra prostitution, sugardating, vold og seksuelle overgreb. Det nye center skal støtte unge mellem 18 og 35 gennem anonym rådgivning og individuelt tilrettelagte såvel som gruppebaserede psykologforløb, jobcoaching og netværksaktiviteter. Og centrets frivillige og ansatte er netop gået i gang med de første forløb og allerede nu tegner det lovende.  Projektet er venligst støttet af TrygFonden.