Stillingsopslag: Erfaren og autoriseret psykolog

Stillingsopslag: Erfaren og autoriseret psykolog

20. oktober 2020
Kunne du tænke dig et job som psykolog for mennesker, der har solgt/sælger sex, der har været udsat for seksuelle overgreb, incest og vold?

Vi kan tilbyde et spændende job i en værdibaseret organisation. Stillingen er mellem 30 og 37 timer.

Liva – Forening mod skadevirkninger søger erfaren og autoriseret psykolog.  Dine opgaver bliver blandt andet at:

 • Afholde individuelle sessioner assesment samtaler og gruppesamtaler
 • Støtte den enkelte både individuelt og i gruppe
 • Udarbejde psykologiske udredninger, psykologisk screening/testning, samt udfærdigelse af vurderinger, rapporter og handleanvisninger
 • Kunne tilbyde, supervision, undervisning og psykoedukation
 • Samarbejde med interne og eksterne samarbejdspartnere
 • Skrive rapporter om forløbet

 

Vi forventer, at du

 

 • Er uddannet og autoriseret psykolog med flere års erfaring gerne fra psykiatrien
 • Vil tilegne dig fx Schematerapeutiske redskaber i sit arbejde
 • Har en god kontakt med dig selv og dine grænser
 • Har erfaring med arbejde med udsatte kvinder, psykisk sårbare grupper, mennesker med prostitutionserfaring, incestoverlevere, voldsoverlevere og misbrugere
 • Har erfaring med terapeutisk gruppearbejde
 • Har erfaring med tværfagligt samarbejde
 • Har gode kommunikationsevner
 • Kan samarbejde i team og en holdspiller
 • Har lyst til at arbejde i en frivillig organisation med få økonomiske midler
 • Kan både håndtere kriser, drage omsorg og ikke er bleg for at deltage i praktiske opgaver engang i mellem.
 • Har lyst til at arbejde for og med LivaRehabs deltagere
 • Kan arbejde struktureret og er god til at holde overblik til tider i en uforudsigelig hverdag
 • Er empatisk, omsorgsfuld og god til at lytte

 

Vi ser gerne, at du har

 • Efteruddannelse
 • psykiatrierfaring og viden om vold, incest misbrug og prostitution
 • erfaring med psykologisk testning
 • evne til at forene empatisk indføling med professionel distance.

 

Du kan forvente

 • Introduktionsforløb
 • Udfordrende og varierende opgaver i samarbejde med faglig kompetente og engagerede kolleger
 • Målrettet feedback og supervision
 • En arbejdsplads, der vægter kompetenceudvikling og vidensdeling
 • En arbejdsplads, der vægter et godt og sikkert arbejdsmiljø
 • En arbejdsplads med målsætning om at dokumentere høj effekt og kvalitet i arbejdet.
 • Et job i en mangfoldig NGO, hvor der er et klart værdigrundlag, formål og ønsker at være en aktiv medspiller og med til at sætte dagsordenen i den danske socialpolitik – især politik på områderne såsom prostitution, vold, seksuelle overgreb og undertrykkelse.
 • Løn efter kvalifikationer.
 • God frokost og pensionsordning.

 

Er du interesseret?

Du kan få yderligere oplysninger om stillingen hos rådgivningschef Elisabeth Nørgård Andreasen på tlf: 5371-6101 eller mail ena@livarehab.dk

Send din ansøgning mærket ”psykolog”, CV og relevante bilag i en samlet pdf fil til job@livarehab.dk senest mandag den 8. november 2020 kl. 12.00.

______

Vi forventer at afholde samtaler i uge 46 og 47, og det sker med henblik på tiltrædelse 2. januar 2020. Vi ønsker, at medarbejdersammensætningen afspejler det omgivende samfund. Derfor opfordres alle interesserede – uanset etnisk tilhørsforhold, religion, køn eller alder – til at søge stillingen.

LIVa – Forening mod skadevirkninger af prostitution er en frivillig organisation og har etableret 3 behandlingscentre, en designvirksomhed og et krisecenter. Organisationen har støttet over tusindvis af mennesker siden 2011. Vi tilbyder rådgivning, behandling, undervisning, beskæftigelsesfremmende tilbud, værkstedsforløb, økonomisk hjælp, midlertidigt botilbud og meget mere. Du kan læse mere om LivaRehab på www.livarehab.dk. Og www.livashelter.dk

Relaterede nyheder

Rådgivning og forløb

Rådgivning Ring på telefon: 88 44 20 00 eller skriv til livarehab@livarehab.dk for anonym rådgivning

Forløb rådgivningchef Elisabeth Nørgård Andreasen på telefon 5371 6101 eller email ena@livarehab.dk

Støt os