Liva er VISO-godkendt

Liva udfører opgaver inden for området " Vold i nære relationer" for Socialministeriets specialiserede ekspertindsats.

VISO er en forkortelse af "Videns- og Specialrådgivningsorganisation på det sociale område og på specialundervisningsområdet" og er en dels en del af Socialstyrelsen og dels et netværk af eksperter for forsekllige områder af det socialfaglige arbjede, der tilbyder deres ekspertise til udredning og rådgivning over hele landet.

Formål

Målet er at skal bidrage til at den specialiserede viden kommer til gavn dér, hvor der er behov for den. Ydelserne kan bestilles af kommuner, institutioner eller enkeltpersoner og er gratis for dem, der anmoder om den, hvis eksempelvis en kommune har brug for rådgivning til at vælge den rette behandling af en person, der har været udsat for vold.  Her kan en organisation som Liva blandt andet hjælpe til at give en bedre forståelse af de problemstillinger, der kendetegner situationen for en person med skadevirkninger. 

Henvisning

Al visitation til undersøgelse og rådgivning foregår gennem VISO’s centrale enhed, som er placeret i Odense. Den centrale enhed tager stilling til om der er tale om en VISO-sag, og i så fald hvilke eksperter der i givet fald skal inddrages

Både borgere og kommunale sagsbehandlere kan kontakte VISO direkte for specialrådgivning. De vil derefter sikre at Liva kontaktes med henblik på konkret udførelse af en VISO-opgave. I  denne type sager foregår arbejdet lokalt hos dem, som har stillet opgaven. Vi er således vant til at køre rundt til og navigere som specialistkonsulenter i institutioner, forvaltninger, på bosteder mv. i hele landet.

Læs mere om VISO her