Ingen unge på Sydsjælland skal presses til at sælge sex

I dag skyder LivaRehab og Velux Fonden et storstilet to årigt metodeudviklingsprojekt i gang. Målet er at forebygge gråzoneprostitution blandt udsatte børn og unge på sydsjællandske opholdssteder

LivaRehab har i de seneste år arbejdet med forebyggelse af gråzoneprostitution blandt udsatte unge. Vores viden peger på at der kan foregå gråzoneprostitution på landets ungdomsopholdssteder, og deres medarbejderne eftersøger redskaber til at kunne hjælpe børn og unge, der forvejen er sårbare og udsatte.

Al forskning viser, at seksuelle overgreb kan føre til yderligere udsathed senere på livet - Og gråzoneprostitution er seksuelle overgreb. Alligevel har vi Danmark aldrig undersøgt omfanget af problemet, eller arbejdet målrettet med forebyggelse af at det sker.

Det vil LivaRehab – center for rehabilitering af mennesker med skader fra prostitution, vold og overgreb – ændre på.  Derfor har centret mandag den 15. august 2016 igangsat et stort projekt i Sydsjælland, der skal klæde det pædagogiske personale på opholdsstederne bedst muligt på til at forbygge at det sker.

”Gråzoneprostitution er ikke champagne og Chaneltasker, men overgreb. Det er unge udsatte drenge og piger, der alt får ofte kommer ud i uoverskuelige situationer, hvor deres grænser bliver overtrådt, og det kan skade dem meget. Vi er derfor glade for at få mulighed for at forebygge gråzoneprostiution med at dele vores viden og de redskaber, som bostederne efterspørger. Takket være Velux Fondens støtte”, udtaler Flora Ghosh, direktør for LivaRehab.

Med hjælp fra Velux Fonden vil LivaRehab arbejde for at forbygge gråzoneprostitution på omkring 50 opholdssteder og døgninstitutioner på Sydsjælland i de næste to år:

”Vi ved at udsatte børn og unge i gråzoneprostitution er i fare for at ender i prostitution, psykisk sårbarhed og isolation i deres voksenliv. Så vi er rigtigt glade for at få mulighed for at støtte op om deres mulighed for en barndom uden overgreb”, tilføjer hun.