VEJLEDNING OG OPKVALIFICERING HOS LIVAREHAB

Forløbet skal støtte borgerne i at genopleve egne kompetencer og mod til at ændre deres livssituation, udvikle arbejdsevne og vilje. Der arbejdes med borgerens evne til at indgå i relationer, så borgeren i højere grad mestrer både arbejds- og familieliv.

 

Forløbet tilrettelægges individuelt og helhedsorienteret i samarbejde med den enkelte borger og jobcenter. Det kan indeholde en kombination af eksempelvis socialrådgivning, fysiske aktiviteter, gruppeterapi, samtaler med psykolog og psykiater, og et forløb i LivaRehabs socialøkonomiske virksomhed. Forløbet skal støtte borgerne i at genopleve egne kompetencer og mod til at ændre deres livssituation, udvikle arbejdsevne og vilje. Der arbejdes med borgerens evne til at indgå i relationer, så borgeren i højere grad mestrer både arbejds- og familieliv. Der kan udarbejdes CV.

Lovgrundlag: § 32 i Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats.

Kapacitet: LivaRehab optager løbende borgere.

Varighed: Forløbet tilrettelægges efter borgerens aktuelle situation og behov.

Ugentligt timetal: Fastlægges efter aftale med jobcentret og borgeren.

Transport: Dækkes jævnfør Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats.

 

EKSEMPLER PÅ MÅL

■ Fremme livskvalitet og opnå en positiv psykisk og social udvikling. 

■ Afdække og udvikle borgerens faglige og sociale kompetencer med henblik på opkvalificering til uddannelse eller arbejdsmarkedet.

■ Styrke selvtillid og tro på en fremtid på arbejdsmarkedet.

■ Fremme evnen til at indgå i relationer og undgå isolation, arbejdsløshed og brudte familierelationer.

 

Visitation foretages af LivaRehabs socialfaglige koordinator.

Kontakt på e-mail: Social1@livarehab.dk eller Telefon: 5369 6107.