Flora Ghosh

Direktør
Direktør i LivaRehab Hovedstaden og LivaRehab Sydsjælland
Stifter og direktør i LivaRehab. Flora er uddannet socialrådgiver og cand.scient.soc. og sidder i Rådet for Socialt Udsatte.