Annelise Murakami

Fagkonsulent
Annelise er fagkonslent på LivaRehabs Bedre Trivsel-projekt.